Marked og tjenester

Marked og tjenester

Marked og tjenester

 

Hvordan verdien av norsk vannkraft kan maksimeres i fremtidens energimarked, er det store spørsmålet i arbeidspakke 3. 

En stor del av det norske vannkraftsystemet er gammelt og trenger vedlikehold og fornyelse. Samtidig fører teknologiutvikling og utbygging av vind- og solenergi til at det blir vanskeligere å fastsette fremtidig verdi av vannkraften. Målet med forskningen i arbeidspakke 3 er å utvikle metoder og modeller som skal bidra til å maksimere verdien av vannkraft i en fremtid med endringer i marked og restriksjoner, hurtig teknologiutvikling og økt behov for oppgradering og vedlikehold.

Delmål:

 • Prognoser for fremtidens markeder.

 • Utvikle metoder og verktøy til å bestemme restlevetid, feilsannsynlighet og komponent degradering.

 • Utvikle metoder, verktøy og retningslinjer for å utarbeide designalternativer ved oppgradering og utvidelser.

 • Demonstrere hvordan kunnskap, ny teknologi, metoder og verktøy fra HydroCen kan bidra til nye løsninger og verdiskaping.

 • Utvikle et modellkonsept for beregning av driftsinntekter og investeringer for vannkraft for en fremtid med nye markeder, teknologier og miljørestriksjoner. Konseptet skal kunne ta hensyn til at driftsstrategien påvirker levetiden, feilsannsynligheten og virkningsgraden til systemet.

 • Tilpasning av eksisterende verktøy for langtidsplanlegging av vannkraftressurser og tilhørende risiko i vassdrag med flerbruksinteresser under dagens og framtidens klima

Prosjekter:

 1. Fremtidens markedsstruktur og priser

 2. Kjøremønsterrelaterte kostnader, restlevetid og pålitelighet.

 3. Optimal design av fremtidens vannkraftsystem

 4. Miljørestriksjoner og usikkerhet – konsekvenser for inntekt

 5. Vannkraftressurser og flerbruksinteresser

Kontakt

Kontakt

Birger Mo

Birger Mo

Seniorforsker

E-post: Birger.Mo@sintef.no

Telefon: 930 86 693