HydroCen skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor.

- Vi trenger en nasjonal storsatsning hvor kraftprodusenter, leverandørindustri og forskningsmiljøer i fellesskap utvikler nye løsninger og roller for vannkraften i fremtidens energisystem. Kombinasjonen av sterke og tverrfaglige kompetansemiljøer, tilgjengelig laboratorieinfrastruktur og erfarne industriaktører gir en unik plattform for å utvikle og posisjonere norsk vannkraft, sier Hege Brende, senterleder i HydroCen.

Miljøvennlig energi

Forskningssentre for miljøvennlig energi - FME.HydroCen er et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi - FME

 

Forskningsområde 1
Forskningsområde 3
Forskningsområde 2
Forskningsområde 4

Meld deg på HydroCens nyhetsbrev