HydroCen

HydroCen er

HydroCen er et forskningssenter for fornybar energi. Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidas fornybare energisystem.

Miljødesign

Turbiner og generatorer

Vannkraftkonstruksjoner

Marked og tjenester

Kontakt

Kontakt

Liv Randi Hultgreen

Liv Randu Hultgreen. Foto.

 Liv Randi Hultgreen, Senterdirektør FME HydroCen

  Telefon: +47 414 49 509
  E-post: liv.hultgreen@ntnu.no
 

Følg oss

Årsrapport 2019

Årsrapport 2019

Årsrapport. Foto av omslaget.

Siste publikasjoner

Siste publikasjoner

Publikasjoner 2020

Publikasjoner 2020

Hansen, Bendik; Harby, Atle. Flomdempingstjenester i utvidet miljødesign - Beskrivelse og uttesting av system for klassifisering av flomdempingspotensial i regulerte vassdrag. Norwegian Research Centre for Hydropower Technology. 2020.

Haugen, M., Schäffer, L.E. Multimarket modelling. HydroCen Report 16. Norwegian Research Centre for Hydropower Technology. 2020.

Schäffer, L.E. Modelling batteries. Documentation of testing of using hydropower modules to model batteries in ProdRisk and EMPSW. HydroCen Report 15. Norwegian Research Centre for Hydropower Technology. 2020.

Baktoft, Henrik; Gjelland, Karl Øystein; Szabo-Meszaros, Marcell; Silva, Ana T.; Riha, Milan; Økland, Finn; Alfredsen, Knut; Forseth, Torbjørn.
Can Energy Depletion of Wild Atlantic Salmon Kelts Negotiating Hydropower Facilities Lead to Reduced Survival?. Sustainability 2020 ;Volum 12.(18)
ENERGISINT NINA NTNU

Basnet, Chhatra Bahadur; Panthi, Krishna Kanta.
Detailed engineering geological assessment of a shotcrete lined pressure tunnel in the Himalayan rock mass conditions: a case study from Nepal. Bulletin of Engineering Geology and the Environment 2020 ;Volum 79.(Issue 1) s. 153-184
NTNU

Iliev, Igor; Tengs, Erik Os; Trivedi, Chirag; Dahlhaug, Ole Gunnar.
Optimization of Francis Turbines for Variable Speed Operation Using Surrogate Modeling Approach. Journal of Fluids Engineering - Trancactions of The ASME 2020 ;Volum 142.(10) s. -
NTNU

Monshizadeh, Shohreh; Hegglid, Gunne John; Hagen, Svein Thore.
Comparison of Intelligent Algorithms with FACTS Devices for Minimization of Total Power Losses. Advances in Intelligent Systems and Computing 2020 ;Volum 926. s. 120-131
USN

Neupane, Bibek; Panthi, Krishna Kanta; Vereide, Kaspar.
Effect of power plant operation on pore pressure in jointed rock mass of an unlined hydropower tunnel: An experimental study. Rock Mechanics and Rock Engineering 2020 ;Volum 53.(Issue 7) s. 3073-3092
NTNU

Selen, Lena; Panthi, Krishna Kanta; Vistnes, Gunnar.
An analysis on the slaking and disintegration extent of weak rock mass of the water tunnels for hydropower project using modified slake durability test. Bulletin of Engineering Geology and the Environment 2020 ;Volum 79.(Issue 4) s. 1919-1937
NTNU

Selen, Lena; Panthi, Krishna Kanta; Vistnes, Gunnar.
An analysis on the slaking and disintegration extent of weak rock mass of the water tunnels for hydropower project using modified slake durability test. Bulletin of Engineering Geology and the Environment 2020 ;Volum 79.(Issue 4) s. 1919-1937
NTNU

Se alle publikasjoner

Miljøvennlig energi

Miljøvennlig energi

Forskningssentre for miljøvennlig energi - FME.

HydroCen er et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi - FME

Meld deg på HydroCens nyhetsbrev

Meld deg på HydroCens nyhetsbrev

HydroCen Intern SharePoint