HydroCen

HydroCen er

HydroCen er et forskningssenter for fornybar energi. Målet er at forskningen skal bidra til at norsk vannkraft kan møte komplekse utfordringer og muligheter i fremtidas fornybare energisystem.

Følg oss

Miljødesign

Turbiner og generatorer

Marked og tjenester

Vannkraftkonstruksjoner

Nyheter fra HydroCen:

Nyheter fra HydroCen:

Fagutvalgsmøter 6. - 7.april 2022

Fagutvalgsmøter 6. - 7.april 2022

HydroCen-forsker nominert til «Årets kraftkvinne»

Flere nyheter på hydrocen.blog

Ny mulighet for å lære miljødesign

Ny mulighet for å lære miljødesign

Mennesker i elv

Vil du at elva di skal ha gode levevilkår for laksefisk samtidig som produksjonen av vannkraft kan opprettholdes? Eller jobber du i kraftbransjen, og ønsker mer kunnskap om hvordan din bedrift kan bruke miljødesign? Bli med på etterutdanningskurs med eksperter fra NTNU, SINTEF og NINA!

Miljøvennlig energi

Miljøvennlig energi

Forskningssentre for miljøvennlig energi - FME.

HydroCen er et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi - FME

HydroCen Intern SharePoint

Årsrapport 2021

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2020

Cover report

Vitenskapelige publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner