Turbin og generator

Turbin og generator

Turbin og generator

 

Vannkraftteknologi for smarte nett er stikkord for HydroCens arbeidspakke 2 som handler om turbin og generator. 

Formålet med arbeidspakken er å utvikle nye teknologier for å styrke yteevnen til vannkraftsystemet og øke systemets fleksibilitet samt utvikle nye tjenester knyttet til drift og vedlikehold

Et paradigmeskifte for utforming og drift av kraftverk er mulig ved å innføre kraftelektroniske frekvensomformere. Reversible pumpeturbiner vil bli enklere å ta i bruk, kjøremønsteret vil bli mer fleksibelt med hurtigere opp- og nedregulering og virkningsgraden blir høyere ved dellast. Kraftstasjonene vil i større grad kunne tilby effekt- og stabilitetstjenester til kraftnettet.

Norge har mange kraftstasjoner som drives i tilknytning til store dammer og som er ideelle for pumpedrift. En nærliggende måte å gjøre dette på, er å installere pumpeanlegg i eksisterende kraftverk. Imidlertid er det behov for ny teknologi for å utløse dette potensialet.

Delmål:

  • Utvikle nye tekniske løsninger for effektkjøring ved fremtidens kraftverk

  • Utvikle bedre metoder for beregning av påkjenninger på turbiner (utmatting)

  • Ny teknologi for å skifte til reversible pumpeturbiner i eksisterende kraftverk

  • Sikker drift og levetid for turbiner og kriterier for evaluering av elektrisk isolasjon

Prosjekter:

  1. Variabelt kjøremønster

  2. Slitasje i turbiner

  3. Pumpeturbiner i eksisterende kraftverk

  4. Levetid for turbiner og generatorer.

Kontakt

Kontakt

person-portlet

Arne Nysveen
Professor
arne.nysveen@ntnu.no
73594263
97676999