Fiskevennlige inntak

Fiskevennlige inntak

Fiskevennlige inntak

 

Vannkraft-produksjon har potensial til å påvirke fiskehabitat og fiskearter, og moderne design av kraft bør ha som mål å minimere påvirkningen på naturen.

Fiskearter som lever oppstrøms kraftverket kan bli tvunget eller lokket til å svømme inn i inntaket. Utformingen av inntaksområdet, og selve inntaket, bør derfor designes for å unngå det.

Smarte design kan være både mekaniske og strukturelle, men det ser ut som at det mest lovende kan være hydrologiske design som påvirker motivasjonen til fisken.

Dette prosjektet følger opp funnene fra SafePass-prosjektet i CEDREN. Verktøy og metode som er utviklet i dette prosjektet vil bli brukt til å finne nye innovative design for inntaks-strukturer og områder.

Kontakt

Kontakt

Leif Lia

Leif Lia

Professor

E-post: 

Telefon: 73594749/91897792

Om prosjektet

Om prosjektet

Prosjektets tittel: Fish friendly intakes for hydropower

Periode: 2018-2021

FoU-partnere: NTNU

Assosierte prosjekt: SafePASS

PhD tilknyttet prosjektet: Halvor Kjærås