Organisering av HydroCen

Organisering av HydroCen

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology

Hydrocen

Ledergruppa i HydroCen inkluderer senterleder, tre vitenskapelige rådgivere, en representant for Energi Norge, og en kommunikasjonsansvarlig i tillegg til senterkoordinator. Under styret ligger også en egen vitenskapelig komité samt en komité dedikert til innovasjon og kommersialisering.

Det er en leder for hver av de fire arbeidspakkene: VannkraftkonstruksjonerTurbin og generatorerMarked og tjenester og Miljødesign. De forskjellige arbeidspakkene har flere prosjekter. Hver arbeidspakke har en teknisk komité (fagutvalg)med representanter for brukerpartnerne og forskerne.