Ombygging av vannkraftverk til effektkraftverk og pumpekraftverk

Ombygging av vannkraftverk til effektkraftverk og pumpekraftverk

Ombygging av vannkraftverk til effektkraftverk og pumpekraftverk

Er sandfangene i dagens kraftverk gode nok til å hindre at stein og sand kommer i turbinen? Kommer de fortsatt til å fungere hvis man øker produksjonen, eller hvis man bygger om til pumpekraftverk? Det er noen av spørsmålene Ola Havrevoll skal undersøke i doktorgraden sin. 

Rent vann er utrolig viktig i vannkraft. Sedimenter som stein, grus, sand og leire sliter ned stålet i turbiner og andre komponenter og fører til store vedlikeholdskostnader.

I Norge har vi hardt berg og rent vann, men i mange andre land er sedimentførende elver viktig å ta på alvor med tanke på både kraftverk og miljøet. De som forsker på sedimenthåndtering tar dermed opp et globalt problem for økonomi, miljø og bærekraft.

I 2017 er det opprettet samarbeid med, blant andre, forskere i Nepal og India for å se nærmere på disse problemene, og det kommer sannsynligvis også til å bli økt aktivitet på dette området i HydroCen i året som kommer.

Kan bli økende problem i Norge

I Norge har transport av sedimenter fra tilløpstunnelene fått mer oppmerksomhet i det siste, og det viser seg at mange kraftverk har sedimentproblemer, særlig på grunn av oppgraderinger av turbinene og høyere vannføringer nå enn tidligere. 

Disse utfordringene kan øke i Norge hvis det blir et større omfang av effektkjøring og pumpekraft i framtida. Havrevoll vil se på hvordan sandfangene helst bør være utforma for å stoppe sedimenter så effektivt som mulig.

Vil tette kunnskapshull

Det finnes svært lite forskning, litteratur og dokumentasjon av hvordan sandfang i norske kraftverk egentlig fungerer, så her er det et kunnskapshull som må tettes.

I samarbeid med FoU-prosjektet «Fleksible sandfang» (Sira Kvina Kraftselskap) er det derfor satt i gang bygging av en stor modell av det ene sandfanget på Tonstad kraftverk, den blir bygd i skala 1:20. Her vil man prøve ulike metoder for å forbedre eksisterende sandfang.

Havrevoll og flere forskerne har også blant annet vært på befaring for å kartlegge forholdene inne i de tømte tilløpstunnelene i Sima kraftverk i Eidsfjord og Ulset kraftverk i Orklavassdraget. De kom tilbake med viktige data.

Havrevoll ønsker innspill fra andre kraftverkseiere hvis de har problemer eller utfordringer med sine sandfang eller med slitasje på turbinene.

Kontakt

Kontakt

Ola Haugen Havrevoll

Om prosjektet

Om prosjektet

WP 1.1.3

Prosjektets tittel: Reconstruction and improvements of the tunnel system for upgrading of hydropower plants to peaking or pumped storage plants.

Periode: 2017-2021

FoU-partnere: Sira Kvina Kraftselskap, NTNU, Graz tekniske universitet

Assosierte prosjekt: Fleksible sandfang (Sira-Kvina Kraftselskap)