PARTNERE

PARTNERE

HydroCen har over 70 nasjonale og internasjonale partnere innen forskning, industri og forvaltning. NTNU, SINTEF Energi og NINA er hovedforskningspartnere. Sentrenes forskningsresultater skal skape grunnlag for utvikling, innovasjon og verdiskaping hos brukerpartnerne.

Hovedforskningspartnere

Hovedforskningspartnere

Forskningspartnere

Forskningspartnere

Brukerpartnere

Brukerpartnere

Assosierte partnere

Assosierte partnere

innhold_partnere

 

Hydro Tasmania Australia                            
Technische Universität Graz Austria
BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences Austria
Electrical Energy Research Center (Cepel)  Brazil
Central South University  China
PowerChina China
Danmarks Tekniske Universitet Denmark
Electricité de France Research and Development (EDF R&D) France
Université de Poitiers France
IRSTEA - National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture France
RWTH Aachen University Germany
Technische Universität Berlin Germany
Universität Trier Germany
Reykjavik University Iceland
University of Iceland Iceland
Indian Institute of Technology Roorkee India
NHPC India
Italian National Institute for Environmental Protection and Research - ISPRA Italy
Università di Bologna Italy
Polytechnic University of Milan  Italy
University of Padova Italy
HydroLab  Nepal
Kathmandu University Nepal
University of Barcelona Spain
Polytechnic University of Catalonia Spain
Technical University of Madrid Spain
Karlstad University Sweden
Chalmers University of Technology Sweden
Luleå University  of technology Sweden
Swedish University of Agricultural Sciences Sweden
Uppsala University Sweden
Vattenfall Sweden
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne  (EPFL)                                                                   Switzerland
ETH Zürich Switzerland
Colorado School of Mines USA
Stockholm Environment Institute USA
University of Washington USA