AlternaFuture

AlternaFuture

AlternaFuture

AlternaFuture skal studere ekstrem ombygging av eksisterende kraftsystem samtidig som man forbedrer miljøforholdene. Vi trenger en slik skrivebordsøvelse for å få frem aktuelle problemstillinger og behov for forskning for å muliggjøre miljøvennlig og lønnsom ombygging i fremtiden. Varigheten for prosjektet: 2019.  Les mer om prosjektet her

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kaspar Vereide

Prosjektutvikler ved Sira-Kvina Kraftverk og førsteamanuensis ved NTNU

E-post: kaspar.vereide@ntnu.no