Norwegian Research Centre for Hydropower Technology

Forskning

Forskningen i senteret er organisert i fire arbeidspakker: