Forskning

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology

Forskning

Forskningen i senteret er organisert i fire arbeidspakker:

Vannkraftkonstruksjoner

Turbiner og generatorer

Marked og tjenester

Miljødesign

Video om forskninga i HydroCen