Faggruppe Regnskap og økonomistyring

Faggruppe Regnskap og økonomistyring

Leder - Kari Nyland

person-portlet

Vitenskapelig stab

Per Christian Ahlgren
Førsteamanuensis
per.c.ahlgren@ntnu.no
73412401
+4748228303
Terje Berg
Førsteamanuensis
terje.berg@ntnu.no
73412427
+4795961691
Denis M. Becker
Førsteamanuensis
denis.becker@ntnu.no
73559961
Seyed Mahmoud Hosseinniakani
Førsteamanuensis
mahmoud.hosseinniakani@ntnu.no
73412036
Frode Kjærland
Professor
frode.kjarland@ntnu.no
73559988
+4793012349
Morten Kringstad
Førsteamanuensis
morten.kringstad@ntnu.no
73559995
Trond Kristoffersen
Dosent
trond.kristoffersen@ntnu.no
73559993
Kari Nyland
Professor
kari.nyland@ntnu.no
73559980
Anders Berg Olsen
Førstelektor
anders.b.olsen@ntnu.no
+4795249992
Tor-Eirik Olsen
Førsteamanuensis
tor.e.olsen@ntnu.no
73559913
Inger Johanne Pettersen
Professor em
inger.j.pettersen@ntnu.no
73559013
+4790846930
Anne Marit Vigdal
Førstelektor
annemvig@ntnu.no
Ranik Raaen Wahlstrøm
Førsteamanuensis
ranik.raaen.wahlstrom@ntnu.no

person-portlet

Stipendiater

Karina Mari Olsen Einarsen
Stipendiat
karina.m.einarsen@ntnu.no
73559985
Lise Charlotte Førde
Stipendiat
lise.c.forde@ntnu.no
Martine Kjenstad
Stipendiat
martine.kjenstad@ntnu.no