Anders Berg Olsen

Universitetslektor NTNU Handelshøyskolen
73559973
-------, Klæbuveien 72

Bakgrunn og aktiviteter

Programansvarlig for Bachelor i regnskap og revisjon

Underviser i bl.a. skatterett, virksomhetstyring og regnskapsorganisering

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Olsen, Anders Berg. (2013) Forventningen om at revisor avdekker misligheter. Kommunerevisoren. vol. 68 (5).
  • Olsen, Anders Berg. (2008) Aktiv identifisering av signaler på mulige misligheter. Kommunerevisoren. vol. 63 (3).
  • Olsen, Anders Berg. (2008) Virkemidler for å stoppe kriminelle ledere i næringslivet. Praktisk økonomi og finans. vol. 24 (2).

Bøker

  • Olsen, Anders Berg; Vigdal, Anne Marit. (2016) Skatterett for økonomistudenter. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-450-2051-9.
  • Olsen, Anders Berg; Vigdal, Anne Marit. (2016) Skatterett for økonomistudenter - oppgavesamling. 2016. ISBN 978-82-450-2079-3.
  • Olsen, Anders Berg. (2007) Økonomisk kriminalitet : avdekking, gransking og forebygging. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215010458.

Del av bok/rapport

  • Olsen, Anders Berg. (2013) Generasjonsskifteprosesser - muligheter og utfordringer for administrasjon, styring og kontroll. Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar.
  • Olsen, Anders Berg. (2010) The Professional Practice of Performance Auditing: An Exploratory Case Study of Audit Practice in a Norwegian Local Government Setting. 8th European Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance, Conference Proceedings.

Rapport/avhandling

  • Olsen, Anders Berg; Kjølaas, Christian. (2007) Styrearbeid og styreansvar : en oversikt, til bruk i undervisning. 2007.