Tor-Eirik Olsen

Førsteamanuensis NTNU Handelshøyskolen
73559913

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Fallan, Even; Antonsen, Stein; Fallan, Lars; Olsen, Tor-Eirik. (2017) Bortfall av revisjonsplikt og utsatte bransjer. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Bjørnenak, Trond; Olsen, Tor-Eirik. (2013) Budsjettets funksjoner: en kritisk diskusjon og erfaringer fra norske virksomheter. Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar.
  • Kringstad, Morten; Olsen, Tor-Eirik. (2013) Revenues - a driver for sporting success on the football field?. Perspektiver på økonomistyring.