Faggruppe strategi, markedføring, organisasjon og ledelse

Faggruppe strategi, markedføring, organisasjon og ledelse

Leder - Hilde Fjellvær

person-portlet

Vitenskapelig stab

Per Christian Ahlgren
Førsteamanuensis
per.c.ahlgren@ntnu.no
73412401
+4748228303
Tina Bjørnevik Aune
Førsteamanuensis
tina.b.aune@ntnu.no
73559923
Ekaterina Shepeleva Bjørnåli
Førsteamanuensis
ekaterina.bjornali@ntnu.no
73412035
Daniel Adrian Casoinic
Førsteamanuensis
daniel.casoinic@ntnu.no
Jon Martin Denstadli
Professor
jon.m.denstadli@ntnu.no
73412501
Hilde Fjellvær
Førsteamanuensis
hilde.fjellvar@ntnu.no
73559099
Frode Heldal
Førsteamanuensis
frode.heldal@ntnu.no
73559994
Torild Alise Wathne Oddane
Førsteamanuensis
torild.a.oddane@ntnu.no
73559902
Xinlu Qiu
Førsteamanuensis
xinlu.qiu@ntnu.no
73559196
Trond Stiklestad
Førstelektor
trond.stiklestad@ntnu.no
73559983
Arne M. Ulvnes
Førsteamanuensis
arne.m.ulvnes@ntnu.no
73559974

person-portlet

Stipendiater

Juliana Figueira Haugen
Stipendiat
juliana.haugen@ntnu.no
+4792081537