Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Becker, Denis. (2017) Giret egenkapitalavkastningskrav for kontantstrømmer med begrenset levetid og gitt gjeldsfinansiering. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Becker, Denis; Berg, Terje. (2017) Kostnadsfordeling under usikkerhet og risiko eksemplifisert med aktivitetsbasert kalkulasjon. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Gonzalez, Andres J.; Helvik, Bjarne Emil; Tiwari, Prakriti; Becker, Denis; Wittner, Otto J.. (2015) GEARSHIFT: Guaranteeing availability requirements in SLAs using hybrid fault tolerance. 2015 IEEE Conference on Computer Communications (INFOCOM).
  • Gaivoronski, Alexei A.; Becker, Mike Denis. (2011) Differentiated Service Pricing on Social Networks Using Stochastic Optimization. Proceedings — 2011 IEEE International Conference on Services Computing • SCC2011.