Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Fallan, Lars; Nyland, Kari. (2013) Perspektiver på økonomistyring. Fagbokforlaget. 2013. ISBN 978-82-450-1503-4.
  • Pettersen, Inger Johanne; Pettersen, Inger Johanne; Magnussen, Jon; Nyland, Kari; Nyland, Kari; Nyland, Kari; Bjørnenak, Trond. (2008) Økonomi og helse: perspektiver på styring. Cappelen Damm Akademisk. 2008. ISBN 9788202263324.

Del av bok/rapport

  • Knutsson, Hans; Mattisson, Ola; Näsi, Salme; Nyland, Kari; Skærbæk, Peter. (2017) New Public Management in a Scandinavian context. Modernizing the Public Sector: Scandinavian Perspectives.
  • Nyland, Kari; Saker, Mikael. (2017) Samarbeid og ansvar i Kommune-Norge. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Nyland, Kari; Andreassen, Charlotte M. (2013) Horisontal styring i sykehus. Perspektiver på økonomistyring.
  • Bjørnenak, Trond; Nyland, Kari; Nyland, Kari; Østergren, Katarina. (2009) Kapitalkostnader i helseforetakene - relevant styringsinformasjon?. Et helsevesen uten grenser.