Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Ahlgren, Per Christian; Lind, Johnny; Nyland, Kari. (2019) Styring av samarbeid i offentlig sektor. Fagbokforlaget. 2019. ISBN 978-82-450-3293-2.
  • Nyland, Kari; Pettersen, Inger Johanne. (2018) PENGER OG HELSE : Fra enkel til kompleks styring i helsesektoren. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 9788245024746.
  • Fallan, Lars; Nyland, Kari. (2013) Perspektiver på økonomistyring. Fagbokforlaget. 2013. ISBN 978-82-450-1503-4.
  • Pettersen, Inger Johanne; Pettersen, Inger Johanne; Magnussen, Jon; Nyland, Kari; Nyland, Kari; Nyland, Kari; Bjørnenak, Trond. (2008) Økonomi og helse: perspektiver på styring. Cappelen Damm Akademisk. 2008. ISBN 9788202263324.