Utviklingsprosjekter

NTNU Toppundervising er en helhetlig satsing som skal bidra til at NTNU når sitt mål om å levere en utdanning med kvalitet på høyt internasjonalt nivå. Toppundervisning består av en portefølje av utviklingstiltak som sammen skal styrke utdanningen ved NTNU blant annet gjennom å utvikle nye lærings- og vurderingspraksiser. Målet er at tiltakene skal lede til økt læringsutbytte hos studentene, og ett av tiltakene er satsing på utviklingsprosjekter.


 Ny intern utlysning NTNU Toppundervisning utviklingsprosjekt

Søknadsfrist utløpt


Ny intern utlysning NTNU Toppundervisning forberedelse SFU

Søknadsfrist utløpt

Tidligere utlysninger

Utviklingsprosjekter 2018 – 2020

Etter utlysning av midler til utviklingsprosjekter ble det i 2018 en portefølje med   

  • 6 større utviklingsprosjekter for perioden 2018 – 2020 
  • 9 mindre utviklingsprosjekter for perioden 2018 – 2019

 

Utviklingsprosjekter 2013 – 2016

Etter utlysning av midler til utviklingsprosjekter ble det i 2013 og 2015 en portefølje med

  • 7 større utviklingsprosjekter for perioden 2013 - 2016
  • 21 mindre utviklingsprosjekter i perioden 2015–2016 

Evalueringer

 

Evalueringer utviklingsprosjekter NTNU Toppundervisning 

Et utvalg utviklingsprosjekter er gjennomgått for å få vurdert ordningen med utviklingsprosjekter, samt i hvilken grad slike prosjekter bidrar til å realisere NTNU sine overordnede mål.

Resultatet av gjennomgangen er gjengitt i rapporten En gjennomgang av utvalgte prosjekter i NTNU Toppundervisning fra NTNU Samfunnsforskning, mars 2017. 

I 2019 ble det gjort en evaluering av prosessene rundt tildelinger av prosjektmidler og priser for å bedre utdanningskvaliteten ved NTNU.