Utviklingsprosjekt

Utviklingsprosjekt

Bilde Utviklingsprosjekter

Om Utviklingsprosjekter

NTNU Toppundervising er ei heilskapleg satsing som skal bidra til at NTNU når målet om å levere utdanning med kvalitet på høgt internasjonalt nivå. Toppundervisning består av ei portefølje med utviklingstiltak som til saman skal styrke utdanninga ved NTNU, mellom anna gjennom å utvikle nye praksisar for læring og vurdering. Målet er at tiltaka skal føre til auka læringsutbytte hos studentane, og eit av tiltaka er satsing på utviklingsprosjekt.