Ressurspublisering

Vurdering for læring gjennom teori, laboratorieaktivitet og samarbeid med arbeidsliv

Prosjektleder Ida-Johanne Jensen

Målet for prosjektet er å utvikle faglige og pedagogisk forankrede vurderingsformer

VI - vurdering for Ingeniør-identitet

Prosjektleder Lene Østby

Målet med dette prosjektet er å utvikle ulike vurderingsformer

Utvikling og implementering av en formativ vurderingspraksis med tilbakemelding som prosess

Prosjektleder Knut Bjørkli Rolstad

Målet med prosjektet er å utvikle en formativ underveisvurdering.

Sustainability diaries for design education

Prosjektleder: Trude Arntsen 

Målet med prosjektet er bruke bærekraftsdagbøker som vurderingsform og for medstudentvurdering

Samskapt vurdering

Prosjektleder: Mari-Ana Jones

Målet med prosjektet er å utvikle innovative og fleksible vurderingsformer for underveisvurdering

Map-me: assessing course structures via graphical formats to align expectations on learning goals

Prosjektleder: Damiano Varagnolo

Målet med prosjektet er å utvikle et vurderingsskjema ved bruk av et kartleggingsspill

ACDC: Assessing Collaborative Digital Case-based learning

Prosjektleder Espen Storli

Målet for dette prosjektet skal utvikle en modell for å ta i bruk Case-based Learning and Assessment (CABA) i emner og studieprogrammer som kombinerer fysiske samlinger med digital undervisning.

Formativ underveisvurdering og medstudentvurdering

Prosjektleder Jan Ketil Rød

Målet med dette prosjektet er å prøve ut digitale verktøy for å kunne automatisere tilbakemeldinger og utvikle bruk av medstudentvurdering.

Det er ikkje svaret som opplyser, men spørsmålet

Prosjektleder: Martin Øystese 

Målet med dette prosjektet er å prøve ut flervalgsoppgaver som en vurderingsform.