Om fakultetet

Det humanistiske fakultet

Om fakultetet

Om fakultetet - OMside

Det humanistiske fakultet har ansvar for forskning og undervisning innenfor et bredt spekter av humanistiske fag: Språk og kommunikasjon, historie, kultur, religion, filosofi, litteratur og kunst.

Fakultetet tilbyr profesjonsutdanning i utøvende musikk samt studier i samarbeid med andre fakultet.

Fakultetsadministrasjonen og de fleste instituttene holder til på Universitetssenteret på Dragvoll, mens profesjonsutdanningen i utøvende musikk samt musikkteknologi holder til i Olavskvartalet i sentrum, og arkeologiutdanningen i Vitenskapsmuseet på Kalvskinnet.

Ledelse - OMside

Ledelse

Fakultetets ledelse består av dekanatet, samt administrativ leder.

Råd og utvalg

Strategi

Strategi

Visjon: Visjonen til Det humanistiske fakultet er Kunnskap for en bedre verden. Dette jobber vi for gjennom å utvikle kunnskap om menneske og kultur for en verden i endring. For å løse utfordringene verden står overfor og skape et bærekraftig samfunn, kreves kunnskap om hvordan kultur og historie former vår forståelse og våre valg. Slik innsikt er avgjørende i et samfunn preget av vedvarende forandringer. Vår særlige styrke ligger i forståelsen av sammenhenger mellom menneske, kultur, samfunn, natur og teknologi. 

Lær mer om våre strategier for perioden 2018-2025

 

Norske institutt i utlandet

Norske institutt i utlandet

Norske universitet samarbeider om flere institutt i utlandet som tilbyr emner og kurs til norske studenter på både bachelor- og masternivå.

ansatte i administrasjonen

Henvendelser

Besøk oss

Besøk oss

Kart over Dragvoll. Illustrasjon

Besøks og leveringsadresse

Bygg 2, nivå 5

Dragvoll universitetssenter

7034 Trondheim

Postadresse 

NTNU
Det humanistiske fakultet
7491 Trondheim