Det humanistiske fakultet

Om fakultetet

Det humanistiske fakultet har ansvar for forskning og undervisning innenfor et bredt spekter av humanistiske fag: Språk og kommunikasjon, historie, kultur, religion, filosofi, litteratur og kunst.

Fakultetet tilbyr profesjonsutdanning i utøvende musikk samt studier i samarbeid med andre fakultet.

Fakultetsadministrasjonen og de fleste instituttene holder til på Universitetssenteret på Dragvoll, mens profesjonsutdanningen i utøvende musikk samt musikkteknologi holder til i Olavskvartalet i sentrum, og arkeologiutdanningen i Vitenskapsmuseet på Kalvskinnet.

Ledelse

Fakultetets ledelse består av dekanatet, samt administrativ leder.

Norske institutt i utlandet

Norske universitet samarbeider om flere institutt i utlandet som tilbyr emner og kurs til norske studenter på både bachelor- og masternivå.

Kontakt oss

Har du spørsmål om utdanning?

Ta kontakt med våre institutter eller fakultetets studieseksjon.