Om fakultetet

Det humanistiske fakultetet

Om fakultetet

Om fakultetet

Det humanistiske fakultetet har ansvar for forsking og undervisning innanfor eit breitt spekter av humanistiske fag: Språk og kommunikasjon, historie, kultur, religion, filosofi, litteratur og kunst.

Fakultetet tilbyr profesjonsutdanning i utøvande musikk samt studier i samarbeid med andre fakultet.

Fakultetsadministrasjonen og dei fleste institutta held til på Universitetssenteret på Dragvoll, mens profesjonsutdanninga i utøvande musikk samt musikkteknologi held til i Olavskvartalet i sentrum, og arkeologiutdanninga i Vitskapsmuseet på Kalvskinnet.

Leiinga

Leiinga

Leiinga ved fakultetet består av dekanatet, samt administrativ leiar.

Råd og utval

Strategi

Strategi

Visjonen til Det humanistiske fakultetet er Kunnskap for en bedre verden.  
Lær meir om våre strategiar for perioden 2018-2025

 

Norske institutt i utlandet

Norske institutt i utlandet

Norske universitet samarbeider om fleire institutt i utlandet som tilbyr emne og kurs til norske studentar på både bachelor- og masternivå.

Kontakt oss

ansatte i administrasjonen

Besøk oss

Besøk oss


Map by MazeMap

Besøks og leveringsadresse

Bygg 2, nivå 5

Campus Dragvoll

 

Postadresse 

NTNU
Det humanistiske fakultet
7491 Trondheim