Innovasjonsarbeid

Det humanistiske fakultet

Innovasjonsarbeid

Innovasjonsarbeid

Nettsiden er under arbeid!

Innovasjonsarbeidere ved HF. Foto

Strategi nyskaping

Humanistisk nyskaping bidrar til positive forandringer og har nytteverdi for økonomi, samfunn, kultur, offentlige tjenester, velferd, miljø og livskvalitet utenfor den akademiske verden. Utdanningen, forskningen og den kunstneriske virksomheten ved fakultetet vårt gir oss et godt grunnlag for å møte samfunnsutfordringene. Tverrfaglighet er en forutsetning for å lykkes. Kunnskapen vi har om mennesket, dets verdier og tankesett, legger premisser for vår tilnærming til innovasjon og nyskapning.

Strategi for Det humanistiske fakultetet, 2018 - 2025