Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområde:

Administrativ lederstøtte for Prosjektdirektør Merete Kvidal. 

Tidligere erfaring:

  • Administrativ leder hos Leiv Eiriksson Nyskaping AS med ansvar for administrasjon, økonomi og personal
  • Økonomiansvarlig i Connect Trøndelag
  • Administrasjonskonsulent i RIT2000/Helsebygg Midt-Norge med koordineringsansvar for ledelse og styre
  • Administrasjonskonsulent i Rogalandsforskning avd. Bergen
  • Avdelingssekretær i Marintek avd. Driftsteknikk med ansvar for administrasjon og prosjektstyring