Bakgrunn og aktiviteter

Tor Einar Fagerland er seniorrådgiver og førsteamanuensis i historie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Fagerland er PhD i middelalderhistorie, 2006, og førsteamanuensis i historie fra 2008. Han initierte NTNUs tverrfaglige studieprogram i Kulturminneforvaltning (bachelor og master) og ledet programmene fra 2009 til 2013. I 2013 ble Fagerland ansatt som leder ved Institutt for historiske studier som han ledet fram til 2018. Fagerland arbeider nå 50% som forsker og kurator i historie og minnestudier ved Det humanistiske fakultet og 50% som seniorrådgiver ved NTNU Campusutvikling. 

Fagerland kombinerer sin bakgrunn som historiker med teorier og metoder fra minnestuder og kulturminneforvaltning. Forskningstemaer inkluderer minne og historie etter terrorangrepene 22. juli 2011 og Andre verdenskrig. Han har siden 2012 ledet prosjektet July 22 and the Negotiation of Memory (https://www.ntnu.no/july22memory) hvor han kombinerer forskning med konkrete utstillingsprosjekter og praktisk minnestedsarbeid. Av publikasjoner kan nevnes «Følgeforskning og minneprosesser på Utøya 2013-2014» (2016), «July 22 and the negotiation of memory in Norwegian society 2011-2014» (2016) og «Remembering traumatic pasts – Movements in the memorial landscape of Norway» (med Ingeborg Hjorth, 2016). Fagerland var sammen med arkitekt Atle Aas sjefskurator og prosjektleder for etableringen av 22. juli-senteret i Oslo som åpnet i 2015 (http://www.22julisenteret.no/). I 2016 var Fagerland og Aas ansvarlig for den historiske utstillingen i Hegnhuset, et minne- og læringssenter i det tidligere kafébygget på Utøya (http://www.utoya.no/). I 2018 var Fagerland, Aas and Jon Reitan ansvarlig for utstillingen "Hjemme. Borte. Holocaust i Trondheim 1940-45" i det Jødiske museet i Trondheim (https://www.jodiskmuseum.org/sections/utforsk/utstillingen-hjemme-borte-holocaust-i-trondheim).

Fagerland har siden 2013 vært rådgiver for AUF og Støttegruppen 22 juli. Han har også vært rådgiver for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og for Statsbygg i arbeidet med Nasjonale minnesteder etter 22. juli. Han er styremedlem i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Fagerland har undervist og veiledet på alle nivåer i historie, minnestudier og kulturminneforvaltning ved NTNU. Han har forlest ved Massachusetts University Amherst, ved Indiana University og ved the National September 11 Memorial & Museum i New York. 

Som seniorrådgiver ved NTNU Campusutvikling har han et særlig ansvar for forskning, piloter, læringsarenaer og knutepunkt.

 

Karriere:

Førsteamanuensis ved Det humanistiske fakultet, NTNU, 2018-

Seniorrådgiver ved NTNU Campusutvikling, 2018-

Leder ved Institutt for historiske studier NTNU, 2013-2018

Leder for Program for Kulturminneforvaltning, Institutt for historie og klassiske studier, NTNU, 2009-2013

Førsteamanuensis ved Institutt for historie og klassiske studier, NTNU, 2008-2018

Postdoktor ved Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, 2006-2008

PhD ved Institutt for historie og klassiske fag, NTNU, 1999-2004

Utstillingskonsulent ved Kunnskapsparken Faros, NTNU, 2004-2005

 Leder for museum og kulturminnevern, Meløy kommune, 1997-1999

Forsker ved Norsk forsvarsmuseum, Oslo, 2001-2002

Utvalgte konferansebidrag:

 “The terror on July 22 and the Stages of Memory in Norway´s Memorial Landscape” Lund University 2012.

”The terrorist attacks of 22 July 2011 and the stages of Memory in the Norwegian Memorial Landscape: A preliminary sketch”, Gothenburg University 2012.

 “From Bitburg to the Holocaust Memorial. Public memory in Berlin after reunification”, Freie Universität Berlin 2011. 

“A place of Contested Memory: the Norwegian Fascist Monument at Stiklestad 1944-2011”, Freie Universität Berlin 2011.

“Painful Memories. An international perspective”, Vardø, Steilneset Memorial, 2011. 

”Stiklestad 1030-2008: A place of contested identity. The Local and the Global - Practices and Politics of Memory”, Luxembourg University 2010. 

 “Cultural Heritage: A resource for dialogue, learning, reconciliation and progress in Today's Europe?”, ISES, Köszeg 2010.

“The Parthenon Marbles”, The Norwegian Institute Athens 2010.

 “The Parthenon Marbles and the New Acropolis Museum”, Manchester University 2010. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Fagerland, Tor Einar; Paasche, Knut. (2011) 1537 - Kontinuitet eller brudd?. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2773-4.
 • Fagerland, Tor Einar. (2002) Krig og diplomati i nordisk middelalder. 2002. ISBN 82-91218-29-3. Forsvarsmuseets småskrift (29).

Del av bok/rapport

 • Fagerland, Tor Einar. (2017) Monumenter og smertefulle historier: Steilneset minnested. Et internasjonalt perspektiv. Steilneset minnested. Kunst, arkitektur, historie.
 • Fagerland, Tor Einar. (2016) Følgeforskning og minneprosesser på Utøya 2013-2014. De berørte etter 22. juli. Forskningsetiske perspektiver.
 • Fagerland, Tor Einar. (2016) July 22 and the negotiation of memory in Norwegian society 2011-2014. Heritage, Democracy and the Public. Nordic Approaches.
 • Fagerland, Tor Einar; Hjorth, Ingeborg. (2016) From Patriotic to Transnational Memory - Reflections on the Memorial Landscape of Norway ca. 1990-2014. Heritage, Democracy and the Public. Nordic Approaches.
 • Fagerland, Tor Einar. (2014) Between Patriotism and Univeralism: Norwegian World War II Monuments and Memorials 1990-2014 from a Transnational Perspective. From Patriotic Memory to a Universalistic Narrative?.
 • Fagerland, Tor Einar. (2014) Haraldsstøtta: En utdatert rekvisitt eller et potensielt møtested for kunnskap og dialog?. Haraldsstøtta - Monument og minne.
 • Fagerland, Tor Einar. (2014) Monuments and painful history: Steileneset Memorial. An international perspective. Steilneset Memorial. Art Architecture History.
 • Fagerland, Tor Einar. (2011) 1289-1295 Sjøkrig i danske farvann. Norges Kriger - Fra Hafsfjord til Afghanistan.
 • Fagerland, Tor Einar. (2011) 1304-1310 Krigføring og allianser i Norden. Norges Kriger - Fra Hafsfjord til Afghanistan.
 • Fagerland, Tor Einar. (2011) Fra monument til miljø: Norsk kulturminnevern 1844-2010. 1537 - Kontinuitet eller brudd?.
 • Fagerland, Tor Einar; Nilssen, Trond Risto. (2011) The Norwegian Fascist Monument at Stiklestad 1944-45. Historicizing the Uses of the Past: Scandinavian Perspectives on History Culture, Historical Consciousness and Didactics of History Related to World War II.
 • Fagerland, Tor Einar. (2007) Nordisk og europeisk føydalisme i lys av nyere forskningsdebatt. En sann historiker. Festskrift til Svein Henrik Pedersen.
 • Fagerland, Tor Einar. (2006) NS-bautaen på Stiklestad i et europeisk perspektiv. Stiklestad og andre minnesteder. Foredrag i 2004 og 2005.

Rapport/avhandling

 • Fagerland, Tor Einar; Sawyer, Birgit. (2006) Krigføring og politisk kultur i nordisk middelalder. De mellomnordiske konfliktene 1286-1319 i et europeisk perspektiv. 2006. ISBN 82-7765056-6.