Bakgrunn og aktiviteter

Er for tiden hovedverneombud ved NTNU. Arbeidssted rom 1101 i PFI-bygget, Gløshaugen,

Adresse: Høgskoleringen 6B, 7491 TRONDHEIM

Mobil: 918 97 090

Har permisjon fra stilling ved Inst. for elektronikk og telekommunikasjon