Kort & Godt om ADHD

– Et opplæringsprogram for barn og ungdom med ADHD

I Norge antar man at 1-3 % av alle barn og ungdom har ADHD. Det betyr at det til enhver tid er mange som har behov for informasjon og opplæring i diagnosen. Mål for opplæringsprogrammet er at barn og unge blir bedre kjent med seg selv, sin diagnose og hvordan man kan leve best mulig med ADHD.

Bente Knutsen har i samarbeid med BUP Enhet for fagutvikling og Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi (RFM) ved NTNU Institutt for psykisk helse, utarbeidet et opplæringsprogram for barn og ungdom med ADHD. Programmet skal benyttes i psykoedukasjon. Opplæringsprogrammet er utviklet med bakgrunn i de nasjonal faglige retningslinjene som anbefaler at informasjon og opplæring i diagnosen skal være første trinn i behandling av personer med ADHD.

Opplæringsprogrammet har fått navnet «Kort & Godt om ADHD – opplæring for barn og ungdom» og er et psykoedukativt opplæringsprogram som kombinerer opplæring og utviklingsstøttende samtale. Programmet har fokus på individuelle tilpasninger, med barnets egne opplevelser i fokus. Dette i kombinasjon med en generell opplæring i diagnosen. Programmet er utarbeidet med tanke på å sikre barn og ungdom en grundig opplæring i sin diagnose på en konkret og visuell måte. Man håper samtidig at opplæringsprogrammet vil kunne sikre pasienter en mest mulig lik psykoedukasjon, uavhengig av klinikk eller behandler. “Kort & Godt om ADHD” tar i stor grad sikte på å involvere og engasjere barn og foresatte i opplæringen, og man håper med dette å kunne innby til et tettere samarbeid, med større fokus på samvalg i behandlingsforløpet.

Gjennom programmet blir man bedre kjent med figurene Krible, Kjapp og Kaos, som illustrerer de tre vanskeområdene ved ADHD: hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhet. Gjennom figurene ønsker man å fokusere på de følelsene man kjenner på når man har ADHD.

Krible

Krible er følelsen av å være rastløs og hyperaktiv, og det kribler i hele kroppen. Man må røre på hender og føtter, vri seg på stolen, fikle med ting, snakke, ja bare gjøre noe. Det blir veldig vanskelig å sitte i ro.

Kjapp

Kjapp er følelsen av å være rask i tanker og bevegelser, og man gjør ting uten å tenke seg godt nok om. Man tenker kjapt, beveger seg kjapt og tar avgjørelser kjapt.

Kaos

Kaos er følelsen av å ha tusen tanker i hodet samtidig. Tankene blander seg sammen, de avleder og forstyrrer. Det blir vanskelig å høre etter når andre snakker, vanskelig å følge med på skolen, og det kan være vanskelig å få sove på kvelden. Tankene kommer fra alle kanter, og det føles kaotisk i hodet.

Materiell

«Kort & Godt om ADHD» er utarbeidet for aldersgruppen 6-18 år, og er utviklet som en flipover-bok som skal plasseres på bordet mellom pasient og behandler. På

siden som er vendt mot pasienten vises illustrasjoner tilknyttet de ulike temaene man snakker om. På siden som er vendt mot behandler er et støtteark hvor behandler har tilgang på den informasjonen som skal formidles underveis i timen. Det følger også med syv aktivitetsark, et velkomstbrev og en brosjyre som del av opplæringsprogrammet.

Overordnede tema

Vanskeområder ved ADHD: hyperaktivitet, impulsivitet, oppmerksomhet
Vanlige tilleggsvansker
Behandling
Mestringsstrategier
Livsmestring
Nettressurser og brukerorganisasjoner
Støtteordninger

Opplæringsprogram for barn og ungdom med ADHD består av en flipover-bok, et velkomstbrev, tre aktivitetsark, fire fargeleggingsark og en brosjyre

Bruk av opplæringsprogrammet

Opplæringsprogrammet er nå trykt opp og tatt i bruk ved BUP-klinikker ved St. Olavs hospital. Det er også blitt gjennomført en pilotstudie av opplæringsprogrammet. Det finnes ikke noe lignende opplæringsprogram fra før, og interessen for materiellet har derfor vært stor, både internt og nasjonalt. Det jobbes i disse dager med å få på plass en avtale med et forlag for distribusjon av opplæringsprogrammet til eksterne aktører.

Krible, Kjapp og Kaos. Illustrasjon: Headspin as

Bente Knutsen foto
Bente Knutsen
Klinisk pedagog i spesialisering at BUP poliklinikk Nidarø, St. Olavs hospital | + posts
Hege Ramsøy-Halle
Universitetslektor at NTNU Institutt for psykisk helse | Profilside NTNU | + posts

Fagrådgiver for Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom (RFM). Hege arbeider for økt kunnskap om habilitering og er opptatt av å utvikle god nettbasert undervisning og e-læring.