Ting fra Medisinsk museum: nøkler og kniver

I samlingen til Medisinsk museum er det en kategori gjenstander som beskrives som «funnet hos pasient». Dette er gjenstander funnet hos pasienter på det tidligere Reitgjerdet.

Noen gjenstander er nøkler, enten standard eller lagde. Flere av nøklene vil mest sannsynlig ikke ha fungert som nøkkel til ei faktisk dør. I en regulert hverdag kan kanskje tanken på at du har en nøkkel liggende gjemt i ei lomme eller del av en fil gjemt under madrassen gi motivasjon og følelse av frihet.

Ting fra medisinsk museum: om spytt og spytteflasker

Å unngå spytting i det offentlige rom er ikke nevnt spesielt i myndighetenes råd for å for å unngå smitte av Covid – 19. Kanskje håper vi at de fleste forstår det uoppfordret i dag? I samlingen til Medisinsk museum ar vi flere eksemplar av spyttekopper, pussbekken og spyttflasker. Flere av disse er fra en tid da det (også) var en oppgave å hindre dråpesmitte. Både under Spanskesyken (1918-1920) og med den kraftige økningen av tuberkulose fra første halvdel av 1900-tallet, var advarsler mot spytting vanlig.