Da jeg startet på medisinstudiet i 2015 var det med stor iver for alt jeg skulle lære om menneskekroppen, og alt jeg skulle lære om det vi må forske mer på. Det var vel kanskje det siste som pirret min nysgjerrighet mest. Du tenker muligens…