Både helsepersonell og mange eldre tenker at dårlig hørsel er noe man bare må leve med som gammel. Det er alvorlig, når vi vet at dårlig hørsel blant annet kan bidra til demenssykdom.