Forskningsfunn: Voksne født for tidlig med lav fødselsvekt har lavere muskelmasse

Studiefunn  Ifølge forskningen er voksne født for tidlig og med lav fødselsvekt lavere og har mindre fettfri masse sammenlignet med de som ble født til termin. Overraskende nok fant forskerne ingen forskjell i prosentandel kroppsfett mellom gruppene.  Resultater fra gjentatte målinger Deltakerne i studien ble først undersøkt…

Ting fra Medisinsk museum: nøkler og kniver

I samlingen til Medisinsk museum er det en kategori gjenstander som beskrives som «funnet hos pasient». Dette er gjenstander funnet hos pasienter på det tidligere Reitgjerdet.

Noen gjenstander er nøkler, enten standard eller lagde. Flere av nøklene vil mest sannsynlig ikke ha fungert som nøkkel til ei faktisk dør. I en regulert hverdag kan kanskje tanken på at du har en nøkkel liggende gjemt i ei lomme eller del av en fil gjemt under madrassen gi motivasjon og følelse av frihet.