Forskningsfunn: Voksne født for tidlig med lav fødselsvekt har lavere muskelmasse

Studiefunn  Ifølge forskningen er voksne født for tidlig og med lav fødselsvekt lavere og har mindre fettfri masse sammenlignet med de som ble født til termin. Overraskende nok fant forskerne ingen forskjell i prosentandel kroppsfett mellom gruppene.  Resultater fra gjentatte målinger Deltakerne i studien ble først undersøkt…