Ting fra medisinsk museum: om spytt og spytteflasker

Å unngå spytting i det offentlige rom er ikke nevnt spesielt i myndighetenes råd for å for å unngå smitte av Covid – 19. Kanskje håper vi at de fleste forstår det uoppfordret i dag? I samlingen til Medisinsk museum ar vi flere eksemplar av spyttekopper, pussbekken og spyttflasker. Flere av disse er fra en tid da det (også) var en oppgave å hindre dråpesmitte. Både under Spanskesyken (1918-1920) og med den kraftige økningen av tuberkulose fra første halvdel av 1900-tallet, var advarsler mot spytting vanlig.