Lovende markør for å påvise sykdomsaktivitet ved mikroskopisk kolitt

Mikroskopisk kolitt (MC) er en særegen og mindre kjent variant av inflammatorisk tarmsykdom (IBD) karakterisert av vandig diare uten blod. Sykdommen er svært sosialt invalidiserende. Mange pasienter får feilaktig diagnosen «irritabel tarm syndrom» (IBS) og får dermed ikke tilbudt den riktige behandlingen for MC som er effektiv hos de aller fleste. For å stille diagnosen er man avhengige av å påvise forandringer i vevsprøver fra tykktarm.

Promising marker for detecting disease activity in microscopic colitis

Microscopic colitis (MC) is characterized by chronic and watery diarrhea without blood and can be very socially disabling. Many patients are incorrectly diagnosed with «irritable bowel syndrome» (IBS) and, thus, are not offered the right treatment for MC that for the vast majority is very effective.