Voksne født for tidlig med svært lav fødselsvekt har dårligere motorikk enn voksne født til termin

Denne artikkelen er laget med hjelp av kunstig intelligens og kvalitetssikret av forfatterne. Studie viser at motoriske vansker vedvarer til midten av voksenlivet for personer født for tidlig med svært lav fødselsvekt.   Nylig publiserte forskningsfunn viser at personer født for tidlig med svært lav…

Voksne født svært for tidlig eller med svært lav fødselsvekt er mindre fysisk aktive enn sine jevnaldrende

En omfattende metaanalyse med individuelle deltakerdata fra fem ulike kohortstudier viser at voksne født svært for tidlig eller med svært lav fødselsvekt er mindre fysisk aktive enn sine jevnaldrende. Internasjonalt samarbeid Forskningsgruppa NTNU Low Birth Weight Life har de siste årene vært del av et…