Forebygging av livstruende sykdommer i et livsløp

Barndommens betydning for mental helse i voksen alder er godt
kjent, men at påvirkninger i barneårene også kan føre til somatisk
sykdom, har fått langt mindre oppmerksomhet. Men forskning de
siste 40 årene – fra 1980-tallet – har gitt økende forståelse for at
livsløpsperspektivet også er viktig for fysiske sykdommer. Ikke minst
gjelder det livstruende sykdommer som vanligvis ikke dukker opp og
gir plager før vi har passert 60 eller 70 års alder.

Digital ekskludering

De siste tiårene har vi sett en omfattende digitalisering i Norge. Post, offentlige tjenester innen helse, NAV-ytelser, bank, avgiftsbetaling, skatt, handel på nett og i butikk, det meste foregår etter hvert digitalt. Mange av oss har tilgang til disse tjenestene, og tenker ikke over hva som skal til for at vi får og har digital tilgang. Samtidig, de står bak denne digitaliseringen, som lager disse tjenestene og som bestemmer over disse tjenestene, kan heller ikke ha reflektert så mye over hvordan man får tilgang. For, samtidig som vi stadig digitaliserer, foregår det en ekskluderingsprosess av rang. Dette er historien om Sigurd og mangelen på BankID.