Er tidlige oppfølgingssamtaler med motiverende intervju en god metode for å hjelpe langtidssykemeldte tilbake i jobb?

Langtidssykemelding (åtte uker eller mer) er et folkehelseproblem og en utfordring for dem det gjelder. Å komme tilbake til arbeid er en kompleks prosess for den sykemeldte. NAV anbefaler sine veiledere å bruke en metode kalt motiverende intervju (MI) når de følger opp sykmeldte arbeidstakere, men det er lite forskning som tilsier at dette skal være effektivt for å hjelpe sykmeldte tilbake i arbeid. MI er en veiledningsmetode som går ut på å fremkalle atferdsendring ved hjelp av å løse ambivalens, som enkelt sagt er to motstridende tanker eller følelser.