Bakgrunn og aktiviteter

Fagkoordinator-kompetansebygging og tjenesteutvikling for diagnosegruppene autisme, ADHD, Tourettes sydrom og narkolepsi.

 

http://innsida.ntnu.no/user/hegera/ansatt