Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling

Jeg jobber som universitetslektor/fagrådgiver i Regionalt Fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom i Helse Midt-Norge (RFM) og narkolepsi. Jeg er emneansvarlig for emnet Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning autisme og faglærer på emnet Kunnskapsbasert Habilitering. I tilegg jobber med med prosjektet Kunnskapsbasert Habilitering i kommunen.  

Jeg er opptatt av forskning og fagutvikling, samarbeid og kompetanseheving om nevroutviklingsforstyrrelser både i psykiatri og habilitering, barn og voksne.  Og så er jeg opptatt av hvordan lage god nettbasert undervisning, e-læring og gode MOOC tilbud for ansatte i spesialisthelsetjenesten og andre interesserte.

 

Bakgrunn

 • Mastergrad i psykologi, Human Developement, fra NTNU.

Masteroppgaven min het “It`s cool to have a friend», og er en kvalitativ studie av hvordan tenåringsjenter med lett utviklingshemning selv opplever vennskap og sosiale realsjoner.

 • Sosialfagligrådgiver og ansvarlig for kurs og grupper (Læring og Mesting) i barnehabiliteringstjenesten på St. Olavs hospital (Trondsletten)
 • Arbeidserfaring også fra PPT/BFT i Trondheim kommune og fra studentveiledning med studenter på sivilingeniørutdanningene på NTNU.

Faglige interesser

 • ADHD, Autisme, Tourettes syndrom, og andre Nevroutviklingsforstyrrelser

 • Utviklingshemming og kognitive vansker

 • Samarbeid med brukerorganisasjoner og spesialisthelsetjenesten

 • Praksisnær forskning og fagutvikling

 • Nettbasert undervisning

Pågående prosjekter / tjenestestøtte

 • “Kunnskapsbaset habilitering”

 • Digital undervisingspakke Autisme, ADHD og TS

 • Ulike prosjekter i RFM

http://www.ntnu.no/rkbu

http://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv16408

http://norgesuniversitetet.no/prosjekt/kunnskapsbasert-habilitering

Undervisning

 • Emneansvarlig for MDV6255- Nevroutviklingsforstyrrelser med foryping autisme-teori og MDV 5257 Nevroutviklingsforstyrrelser med foryping autisme-metode

 • Faglærer MDV6217 Kunnskapsbasert Habilitering