Lepra var en så utbredt lidelse i Norge på starten av 1800-tallet at det ble i gangsatt ulike tiltak som pleiestiftelser for de syke. Norsk lepraforskning tok et stort steg da Dr. Gerhrd Armauer Hansen den 28. februar 1873 skrev ned sin oppdagelse av leprabakterien.