Voksne født svært for tidlig eller med svært lav fødselsvekt er mindre fysisk aktive enn sine jevnaldrende

En omfattende metaanalyse med individuelle deltakerdata fra fem ulike kohortstudier viser at voksne født svært for tidlig eller med svært lav fødselsvekt er mindre fysisk aktive enn sine jevnaldrende. Internasjonalt samarbeid Forskningsgruppa NTNU Low Birth Weight Life har de siste årene vært del av et…