Vi vil bidra til økt kompetanse i tjenestene til personer med behov for habilitering. Derfor lanserer vi nå et nytt gratis e-læringskurs, «Kunnskapsbasert habilitering i kommunen».