Klinisk forskning i koronaens tid

Debatten rundt rehabiliteringstilbudet og innføringen av pakkeforløp for personer som rammes av hjerneslag tok brått slutt i mars i fjor. Siden den gang har pandemien fått all oppmerksomhet av både politikere og media. Pågående forskningsprosjekt innen fagfeltet ble imidlertid ikke avsluttet. De måtte bare tilpasse seg en ny tid. Men, ville det være mulig?