Ting fra Medisinsk museum: nøkler og kniver

I samlingen til Medisinsk museum er det en kategori gjenstander som beskrives som «funnet hos pasient». Dette er gjenstander funnet hos pasienter på det tidligere Reitgjerdet.

Noen gjenstander er nøkler, enten standard eller lagde. Flere av nøklene vil mest sannsynlig ikke ha fungert som nøkkel til ei faktisk dør. I en regulert hverdag kan kanskje tanken på at du har en nøkkel liggende gjemt i ei lomme eller del av en fil gjemt under madrassen gi motivasjon og følelse av frihet.