Regionalt fagmiljø (RFM)

Regionalt fagmiljø (RFM)

– for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
BIlde av ei lita jente med briller, blå olajakke og rødt hår foran en gul bakgrunn

 

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Midt skal bidra til gode tenestetilbod til pasientar med dei fire diagnosane. RFM har samarbeid fleirregionalt og nasjonalt.

RFM gjev tilbod på fleire område, formidling, forsking, fagutvikling, nettverksarbeid, rådgjeving og undervisning. RFM gjev stønad til prosjekt og utviklingsarbeid som styrker kunnskap og kunnskapsutvikling i regionen, og samarbeider med brukarorganisasjonar, fagfolk, avdelingar og klinikkar i Helseforetaka. Vi gjev ikkje tilbod om pasientbehandling, men kan gje råd og informasjon om behandlingstilboda i regionen.

 

Siste på siden


Siste på siden


Kontakt RFM

Kontakt RFM


Hege Ramsøy-Halle. Foto: Frode Jørum

Hege Ramsøy-Halle
Fagkoordinator
E-post: hege.ramsoy-halle@ntnu.no
Telefon: 73551526 / 92654673

Logo RKBU-Helse Midt

 

Logoene til RKBU Midt-Norge og Helse Midt-Norge

 

Felleskonferansen

Plakat til felleskonferansen 2019

Aktuelt - RFM

Kurs og konferanser

RFM - samarbeid

Forskning og fagutvikling