Regionalt fagmiljø (RFM)

Regionalt fagmiljø (RFM)

– for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

BIlde av ei lita jente med briller, blå olajakke og rødt hår foran en gul bakgrunn

 

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Midt skal bidra til gode tenestetilbod til pasientar med dei fire diagnosane. RFM har samarbeid fleirregionalt og nasjonalt.

RFM gjev tilbod på fleire område, formidling, forsking, fagutvikling, nettverksarbeid, rådgjeving og undervisning. RFM gjev stønad til prosjekt og utviklingsarbeid som styrker kunnskap og kunnskapsutvikling i regionen, og samarbeider med brukarorganisasjonar, fagfolk, avdelingar og klinikkar i Helseforetaka. Vi gjev ikkje tilbod om pasientbehandling, men kan gje råd og informasjon om behandlingstilboda i regionen.

 

Siste på siden


Siste på siden


Logo RFM

 

Kontakt RFM

 

Hege Ramsøy-Halle. Foto: Frode Jørum

 

Hege Ramsøy-Halle
Fagkoordinator
E-post: hege.ramsoy-halle@ntnu.no
Telefon: 73551526 / 92654673

Om RFM

Aktuelt - RFM

Kurs og konferanser

Forskning og fagutvikling