Regionalt fagmiljø (RFM)

– for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
BIlde av ei lita jente med briller, blå olajakke og rødt hår foran en gul bakgrunn

 

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Midt skal bidra til gode tenestetilbod til pasientar med dei fire diagnosane.

RFM gjev tilbod på fleire område, formidling, forsking, fagutvikling, nettverksarbeid, rådgjeving og undervisning. RFM gjev stønad til prosjekt og utviklingsarbeid som styrker kunnskap og kunnskapsutvikling  i regionen, og samarbeider med brukarorganisasjonar, fagfolk, avdelingar og klinikkar i Helseforetaka.

Vi har samarbeid fleirregionalt og nasjonalt der det er naturleg. 

RFM gir ikkje tilbod om pasientbehandling, men kan gje råd og informasjon om behandlingstilboda i regionen.

Kontakt RFM


Hege Ramsøy-Halle. Foto: Frode Jørum

Hege Ramsøy-Halle
Fagkoordinator
E-post: hege.ramsoy-halle@ntnu.no
Telefon: 73551526 / 92654673