Regionalt fagmiljø (RFM)

Foto: Josh Adamski (Unsplash)

Regionalt fagmiljø (RFM) har ansvar for den statlige satsningen på kompetanseheving og tjenesteutvikling, og skal bidra til å øke kunnskapen og heve kvaliteten på tjenestene til barn, unge og voksne med nevropsykiatriske diagnoser.

Les mer om bakgrunnen her.


Aktuell informasjon

 

Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansen

Velkommen til Nasjonal Autismekonferanse i Tønsberg juni 2018. Konferansen dekker hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret. Dato: 06. - 08. juni 2018 ...

Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansen

Velkommen til Nasjonal Autismekonferanse i Tønsberg juni 2018. Konferansen dekker hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.

Dato: 06. - 08. juni 2018
Sted: Oseberg Quality Hotell Tønsberg

Se nettsiden til Oslo universitetssykehus for program og mer informasjon om konferansen.

Introduksjonskurs i ADI-R (Autisme Diagnostisk Intervju-Revidert)

Vi inviterer til to-dagers Introduksjonskurs i ADI-R (Autisme Diagnostisk Intervju-Revidert). Kurset legges opp med en generell informasjonsdel, samt et praktisk treningskurs med skåring av...

Introduksjonskurs i ADI-R (Autisme Diagnostisk Intervju-Revidert)

Vi inviterer til to-dagers Introduksjonskurs i ADI-R (Autisme Diagnostisk Intervju-Revidert).
Kurset legges opp med en generell informasjonsdel, samt et praktisk treningskurs med skåring av intervjuer fra film.

Vi ønsker at kurs holdes på ulike steder i regionen, derfor er Molde valgt for 2018.

Tid: 

Torsdag 26. og fredag 27. april 2018
Oppstart torsdag kl. 10.00, avsluttes fredag kl. 15.30

Sted: 

Molde, Hotell Alexandra

Kursarrangør:

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Midt-Norge

Påmeldingsfrist: 1. april 2018. 

Det er begrenset antall plasser på kurset og påmeldinga vil bli stengt om kurset blir fulltegna før påmeldingsfristen.

Kurset (inkludert lunsj) koster kr 500,- Ta med egen protokoll, og gjerne også manual.

Påmelding

Mer informasjon om kurset finner du her (.pdf)

Utlysning av midler til kompetanseheving og fagutvikling for diagnosegruppene ADHD, autisme, Tourettes syndrom og narkolepsi

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi skal stimulere til kompetanseheving og fagutvikling for å forbedre tilbudet til voksne/barn/unge med nevnte diagnoser....

Utlysning av midler til kompetanseheving og fagutvikling for diagnosegruppene ADHD, autisme, Tourettes syndrom og narkolepsi

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi skal stimulere til kompetanseheving og fagutvikling for å forbedre tilbudet til voksne/barn/unge med nevnte diagnoser.  For 2018 er det mulig å søke om midler til kompetanseheving, fagutviklingsarbeid, forskningsprosjekt eller andre tiltak. Det kan også søkes om støtte til tiltak som går over flere år.

Enheter i spesialisthelsetjenesten kan søke midler til å gjennomføre tiltak som tilfører ny kunnskap og kompetanse til feltet. Andre virksomheter som yter tjenester til gruppen kan søke om støtte hvis dette skjer i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 

Les utlysningen for å få informasjon om hva det gis støtte til og søknadsprosedyren. 

Kontakt

Hege Ramsøy-Halle, Fagkoordinator 

4 ledige stillinger som Universitetslektor II i medisin (nevroutviklingsforstyrrelser)

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig 4 midlertidige stillinger som universitetslektor II i medisin (nevroutviklingsforstyrrelser). Stillingene har en stillingsandel...

4 ledige stillinger som Universitetslektor II i medisin (nevroutviklingsforstyrrelser)

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig 4 midlertidige stillinger som universitetslektor II i medisin (nevroutviklingsforstyrrelser).

Stillingene har en stillingsandel på 10 % og forutsetter klinisk stilling ved ett av helseforetakene i Midt-Norge. Stillingene er finansiert av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU), og gjelder for en periode på 2 år med mulighet for forlengelse.

Søknadsfrist er 31. januar 2018

Les mer og søk på stillingene.

Gir håp om et levelig liv med Tourettes

Gjennom ti år med eget Lærings- og mestringssenter ved BUP-klinikk på St. Olavs hospital har stjørdalingen Craig Furunes (26) vært blant de fremste ressursene i kursene for pårørende til barn og...

Gir håp om et levelig liv med Tourettes

Gjennom ti år med eget Lærings- og mestringssenter ved BUP-klinikk på St. Olavs hospital har stjørdalingen Craig Furunes (26) vært blant de fremste ressursene i kursene for pårørende til barn og unge med Tourettes syndrom. 

Les artikkelen "Gir håp om et levelig liv med Tourettes" på St. Olavs hospital sine nettsider.

Europeisk Tourettes syndrom spørreunderseøkelse 2017

For aller første gang er personer med Tourettes syndrom og deres familier over hele Europa (11 ulike språk) invitert til å hjelpe oss å fortelle forskere hva de ønsker at TS-forskningen skal...

Europeisk Tourettes syndrom spørreunderseøkelse 2017

For aller første gang er personer med Tourettes syndrom og deres familier over hele Europa (11 ulike språk) invitert til å hjelpe oss å fortelle forskere hva de ønsker at TS-forskningen skal fokusere på.

Dette spørreskjemaet er for personer med TS og deres familier. 

Spørreundersøkelsen er anonym og resultatene vil bli lagt fram ved den Europeiske TS-konferansen 2018 (ESSTS – European Society for the study of Toursette Syndrome) og andre steder.

Det tar kun noen få minutter å svare på undersøkelsen.

Presisering: Det er alderen på personen som fyller ut skjemaet som det skal krysses av for i spørsmål 2.

Vennligst trykk på linken for å åpne spørreskjemaet   

Informasjons- og opplæringsopphold for barn i alderen 6 - 10 år med Tourettes syndrom eller kroniske tics

NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier inviterer til informasjons- og opplæringsopphold for barn i alderen 6 - 10 år med Tourettes syndrom eller...

Informasjons- og opplæringsopphold for barn i alderen 6 - 10 år med Tourettes syndrom eller kroniske tics

NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier inviterer til informasjons- og opplæringsopphold for barn i alderen 6 - 10 år med Tourettes syndrom eller kroniske tics, med søsken og foresatte. Oppholdet skal være en møteplass for utveksling av erfaringer og kunnskap. Dere møter fagpersoner og andre familier i liknende situasjon.

Samlingen holdes på Frambu utenfor Oslo 4. - 9. februar. 

Foresatte får tilbud om forelesninger og felles aktiviteter, som blant annet vil omfatte:

  • Innføring i diagnosen, samt tilleggsvansker ved Tourettes syndrom eller kroniske tics
  • Ulike behandlingstiltak
  • Råd og informasjon om ulike støtteordninger og rettigheter
  • Tilrettelegging i skole og i hverdag
  • Familieliv

I undervisningen blir det lagt opp til forelesninger i plenum og arbeid i mindre grupper.

Barna vil på dagtid være sammen i Frambus skole. Der vil de møte andre som har liknende erfaringer både som barn med diagnosen og som søsken. Barna får tilrettelagt informasjon om det å ha og å leve med Tourettes syndrom eller kroniske tics, og deres program vil overlappe med foresattes program.

Se nettsiden til Oslo Universitetssykehus for mer informasjon og søknadsskjema

Fulltegnet - Introduksjonskurs ADOS-2 (Autism Diagnostics Observation Schedule - Second Edition) - Modul 3 og 4

Kurset er fulltegnet.

Fulltegnet - Introduksjonskurs ADOS-2 (Autism Diagnostics Observation Schedule - Second Edition) - Modul 3 og 4

Kurset er fulltegnet.

Ta emne om autisme og nevroutviklingsforstyrrelser

Oppstart januar 2018, søknadsfrist 15.11.2017 Dette emnet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av nevroutviklingsforstyrrelser, med hovedfokus på autismespekterforstyrrelser. ...

Ta emne om autisme og nevroutviklingsforstyrrelser

Oppstart januar 2018, søknadsfrist 15.11.2017

Dette emnet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av nevroutviklingsforstyrrelser, med hovedfokus på autismespekterforstyrrelser.

Det vil bli gitt en innføring i; årsaker, forekomst, kjennetegn, klassifikasjon, komorbiditet, utviklingsforløp, alvorlighetsgrad av kjernesymptomene og assosierte vansker, samt i utredning og diagnostikk. Emnet gir også kjennskap til tilrettelegging- og behandlingsmuligheter for mennesker med autismespekterforstyrrelser.

Les mer og søk

Nytt nettverk om Asperger syndrom og psykisk lidelse

NevSom har gleden av å invitere til et nytt nasjonalt fagutviklingsnettverk , med fokus på diagnostisering og behandling av psykisk lidelse hos mennesker med Asperger syndrom.   ...

Nytt nettverk om Asperger syndrom og psykisk lidelse

NevSom har gleden av å invitere til et nytt nasjonalt fagutviklingsnettverk, med fokus på diagnostisering og behandling av psykisk lidelse hos mennesker med Asperger syndrom.

 

To spennende internasjonale konferanser

http://essence2018.se/ http://meetingofminds.dk/  

To spennende internasjonale konferanser

Fagkonferansen «Status ADHD - hvor står vi nå?"

Onsdag 18. oktober 2017 arrangerer ADHD Norge fagkonferansen «Status ADHD- hvor står vi nå?» i Oslo Konserthus. Det er tid for å formidle oppdatert kunnskap om ADHD.Fagrådet i ADHD Norge er...

Fagkonferansen «Status ADHD - hvor står vi nå?"

Onsdag 18. oktober 2017 arrangerer ADHD Norge fagkonferansen «Status ADHD- hvor står vi nå?» i Oslo Konserthus.

Det er tid for å formidle oppdatert kunnskap om ADHD.Fagrådet i ADHD Norge er primus motor bak fagkonferansen, og en av motivasjonsfaktorene for arrangementet er å formidle oppdatert kunnskap om ADHD. 
 

Stortinget har vedtatt en helhetlig gjennomgang av autismetilbudet

Den 19. juni, helt på tampen av denne stortingsperioden, fattet stortinget vedtak som skal styrke autismefeltet. Dette er svært gode nyheter for alle oss som jobber med autismefeltet, og ikke minst for barn, unge, voksne med autismediagnoser og deres pårørende.

Stortinget har vedtatt en helhetlig gjennomgang av autismetilbudet

Den 19. juni, helt på tampen av denne stortingsperioden, fattet stortinget vedtak som skal styrke autismefeltet. Dette er svært gode nyheter for alle oss som jobber med autismefeltet, og ikke minst for barn, unge, voksne med autismediagnoser og deres pårørende.

 

Bakgrunnen for stortingsvedtaket er et representantforslag fra flere stortingsrepresentanter fra ulike partier om en helhetlig plan for autisme. Vedtaket ble fattet etter en enstemmig innstilling fra Helse- og sosialkomiteen. Stortinget vedtok å be regjeringen om at det settes ned et utvalg som skal komme med konkrete tiltak for å styrke autismefeltet, et arbeid som skal resultere i en NOU. Utredningen skal også omfatte tilbudet til andre nevroutviklingsforstyrrelser som Tourettes syndrom. Stortinget ber også regjeringen sørge for at helseforetakene prioriterer tidlig innsats til barn med autisme og at det stimuleres til forpliktede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune.

Hele innstillingen ligger her:

Konferanse - nevroutviklingsforstyrrelser i voksenlivet

Nevroutviklingsforstyrrelser i voksenlivet. Hva ser vi? Hva kan gjøres?

På denne konferansedagen ser vi på muligheter og utfordringer for utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av voksne med Asperger syndrom, Tourettes syndrom eller ADHD.

Målgruppe: Spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste og andre interesserte.

Konferanse - nevroutviklingsforstyrrelser i voksenlivet

Nevroutviklingsforstyrrelser i voksenlivet. Hva ser vi? Hva kan gjøres?

På denne konferansedagen ser vi på muligheter og utfordringer for utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av voksne med Asperger syndrom, Tourettes syndrom eller ADHD.

Målgruppe: Spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste og andre interesserte.

Praktiske opplysninger

Tid: Tirsdag 24.10.17, kl. 08.30 – 15.45
Sted: KA11  Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital, Trondheim
(mulighet for videokonferanse for Helse Midt-Norge)

Påmelding og mer informasjon om konferansen

Påmeldingsfrist: 10.oktober 2017

Tildeling av prosjektmidler fra RFM 2017

Det kom også i år svært mange gode søknader om støtte til prosjekter/tiltak og kompetanseheving. Følgende prosjekt/tiltak har fått støtte fra RFM i 2017.

Tildeling av prosjektmidler fra RFM 2017

Det kom også i år svært mange gode søknader om støtte til prosjekter/tiltak og kompetanseheving. Følgende prosjekt/tiltak har fått støtte fra RFM i 2017.

BUP i Nord-Trøndelag v/ Inger Lise Rasmussen har fått tildelt støtte for 2017 og 2018 til fullføring av forskningsprosjektet «Self esteem in a transitional phanse in adolescents and young adults with ADHD»

Det gis støtte til oversettelse av manual og filmer til «De Utrolige Årene» for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser v/ Kari Walmsness DUÅ i samarbeid med Trondsletten Habiliteringssenter og Helse Vest.

Helse Møre og Romsdal, voksentjenester på Sunnmøre har fått støtte til fire ulike prosjekter; Kompetanseheving autisme og personlingshetsvariabler i voldsrisikovurderinger (Seksjon for forsterka rehabilitering), Kurs i ABAS-II (Avdeling for sjukehuspsykiatri,) Utvikling av opplæringsmateriell ATLASS/ Low Arousal (Avdeling for spesialisert habilitering) og oppstart av psykoedukative grupper for voksne med ADHD (Psykiatrisk poliklinikk, Ålesund).

NP-team for barn i Nordmøre og Romsdal har fått støtte til å gjennomføre en fagdag om jenter med asperger (ASF) i september 2017.

 NP-teamene for voksne i Helse Sunnmøre og Helse Nord-Trøndelag, og NP-teamet for barn i Helse Sunnmøre har fått støtte på 50 000 hver til ulik kompetanseheving/kurs for teamets medlemmer.

Voksenhabiliteringstjenestene i Nord-Trøndelag, St. Olavs og Helse Sunnmøre har fått støtte til multisenterstudien autisme, utviklingshemning og psykiatri (AUP-studien) også i 2017.

Det ble i fjor gitt støtte over flere år til en del prosjekter; Økt kompetanse inne voksenpsykiatri på ADHD (Helse Sunnmøre), Kognitiv atferdsterapi for ungdom med ADHD (BUP v St. Olav) og Utvikling av Psykoedukativ intervensjon for voksne med ADHD (St. Olavs Hospital og Helse Nord-Trøndelag). Dette siste prosjektet har også fått ekstra prosjektstøtte til opplæring i 2017.

Totalt er det delt ut prosjektstøtte på litt over en million kroner for 2017.

Fagkonferanse om Tourettes syndrom

Invitasjon til fagkonferanse om Tourettes syndrom søndag 11.06.2017 på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen. Norsk Tourette Forening arrangerer åpen fagkonferanse med tema...

Fagkonferanse om Tourettes syndrom

Invitasjon til fagkonferanse om Tourettes syndrom søndag 11.06.2017 på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen.

Norsk Tourette Forening arrangerer åpen fagkonferanse med tema «Utfordrende atferd ved Tourettes syndrom".

Dette er en flott anledning til å få mer kunnskap om Tourettes syndrom – med  anerkjente foredragsholdere på programmet.

Påmeldingsfrist:  1. juni 2017

Særspiste barn - kartlegging og behandling

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest inviterer til dagskonferanse om:

Særspiste barn -  kartlegging og behandling

Konferansen omhandler kartlegging og tiltak overfor spisevansker hos små barn med autismespekterforstyrrelse. Tiltakene kan også anvendes overfor andre grupper.

Forelesere: Dr. Cathleen Piazza og Dr. Wayne Fisher, begge fra University of Nebraska Medical Center, Munroe- Meyer Institute.

Konferanse

Særspiste barn - kartlegging og behandling

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest inviterer til dagskonferanse om:

Særspiste barn -  kartlegging og behandling

Konferansen omhandler kartlegging og tiltak overfor spisevansker hos små barn med autismespekterforstyrrelse. Tiltakene kan også anvendes overfor andre grupper.

Forelesere: Dr. Cathleen Piazza og Dr. Wayne Fisher, begge fra University of Nebraska Medical Center, Munroe- Meyer Institute.

Invitasjon for mer utfyllende informasjon om konferansen (pdf).

Dato og tid        

21.09.2017

Sted                  

Scandic Hotell, Gardemoen

Målgruppe         

Spesialisthelsetjeneste, kommunal helsetjeneste og andre relevante faggrupper

Pris                   

Konferanseavgift kr. 1.200,- . Konferanseavgiften inkluderer dagpakke på hotellet.

Ingen konferanseavgift for deltakere fra Helse Vest.

Påmeldingsfrist 

04.sept. 2017

Påmelding         

https://helse-bergen.no/arrangementer/serspiste-barn-kartlegging-og-behandling-2017-09-21

Fagprosedyre for EIBI tilgjengelig på Helsebiblioteket

Tidlig og intensiv atferdsanalytisk behandling, internasjonalt beskrevet som EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention), er en evidensbasert intervensjon for barn med autismespekterforstyrrelser. EIBI er en metode for oppfølging av små barn med autisme, og den første som er beskrevet i en fagprosedyre.

Fagprosedyre for EIBI tilgjengelig på Helsebiblioteket

Tidlig og intensiv atferdsanalytisk behandling, internasjonalt beskrevet som EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention), er en evidensbasert intervensjon for barn med autismespekterforstyrrelser. EIBI er en metode for oppfølging av små barn med autisme, og den første som er beskrevet i en fagprosedyre.

Fagprosedyren beskriver gjennomføring av EIBI og kvalitetsstandarder for spesialisthelsetjenesten sin implementering av intervensjonen i samhandling med det kommunale tjenestetilbudet.

Fagprosedyren beskriver hovedrammene for forløp og prioriteringer. Heterogeniteten i pasientgruppen stiller store krav til individuelle kliniske vurderinger fra spesialisthelsetjenesten ved implementering av EIBI.
Det er opp til de lokale Helseforetak og til de regionale helseforetakene om de tar i bruk denne fagprosedyren.

Les om fagprosedyren her.

Nettverkssamling/fagdag om Tourettes syndrom

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse-Midt inviterer med dette til fagdag/nettverkssamling med tema Tourettes syndrom og OCD.

Faglig ansvarlig for samlinga er Bernhard Weidle, overlege, Dr. med. fra Universitetet i Tübingen, Tyskland og Ph.D. fra NTNU og spesialist i Pediatri og Barne- og ungdomspsykiatri. Han jobber nå i BUP og på RKBU.
Bernhard Weidle har lang erfaring med utredning og behandling av barn og ungdom med nevopsykiatriske tilstander (ADHD, autismespekterforstyrrelser, Tourettes syndrom og OCD).

Han har bl.a. deltatt i planlegging og gjennomføringen av en nordisk multisenter behandlingsstudie for OCD hos barn og ungdom (Nordic Longterm Treatment Study, NordLOTS).

Samlinga er aktuell for fagpersoner i spesialisthelsetjenesten. Det legges opp til casedrøftinger og diskusjon.

Konferanse

Nettverkssamling/fagdag om Tourettes syndrom

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse-Midt inviterer med dette til fagdag/nettverkssamling med tema Tourettes syndrom og OCD.

Faglig ansvarlig for samlinga er Bernhard Weidle, overlege, Dr. med. fra Universitetet i Tübingen, Tyskland og Ph.D. fra NTNU og spesialist i Pediatri og Barne- og ungdomspsykiatri. Han jobber nå i BUP og på RKBU.
Bernhard Weidle har lang erfaring med utredning og behandling av barn og ungdom med nevopsykiatriske tilstander (ADHD, autismespekterforstyrrelser, Tourettes syndrom og OCD).

Han har bl.a. deltatt i planlegging og gjennomføringen av en nordisk multisenter behandlingsstudie for OCD hos barn og ungdom (Nordic Longterm Treatment Study, NordLOTS).

Samlinga er aktuell for fagpersoner i spesialisthelsetjenesten. Det legges opp til casedrøftinger og diskusjon.

Dato

Torsdag 8. juni 2017 10.00 - 15.00

Sted

Radisson BLU hotell

Trondheim Airport (Værnes)

 

Program:

10.00 - 11.30

Bernhard Weidle: Er det tics eller er det tvang?
Tourettes syndrom og OCD som fenomen og i et behandlingsperspektiv.

12.30
Lunch

13.00 - 15.00

Bernhard Weidle fortsetter
Diskusjon/spørsmål/casedrøftinger  

Påmelding

Påmeldingsfrist: 23. mai. 2017

Samlinga (inkludert lunsj) er gratis. Evt. reise og opphold må dekkes av den enkeltes arbeidssted.

Tue, 02 May 2017 10:42:06 +0200

Kontakt

E-post: kontakt@rkbu.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00
Studieveileder: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Postadresse:

RKBU Midt-Norge, NTNU
Postboks 8905 MTFS
7491 Trondheim

Besøksadresse Trondheim:

Klostergata 46, 7030 Trondheim
3. etg. (klikk for kart)

Besøksadresse Levanger:

Forskningsveien 2
7600 Levanger (klikk for kart)

Facebook ikon RKBU Midt-Norge

 
Ny fagkoordinator ved RKBU Midt-Norge

Hege Ramsøy-Halle ble i høst ansatt ved RKBU som fagkoordinator for det regionale fagmiljøet (RFM) for ADHD, autisme, Tourettes syndrom og narkolepsi, etter at RKBU overtok dette ansvaret i 2014. Les mer om bakgrunnen her: http://bit.ly/RFMfagkoordinator

Posted by RKBU Midt-Norge on 10. november 2015