Nutritional education for health professionals

The World Health Organization (WHO) emphasizes that pediatric primary health care professionals have an important role to play in tackling the childhood obesity epidemic, noting that “health professionals and all those providing services to children and adolescents need appropriate training on nutrition and diet, physical activity and the risk factors for developing obesity”.

Klinisk forskning i koronaens tid

Debatten rundt rehabiliteringstilbudet og innføringen av pakkeforløp for personer som rammes av hjerneslag tok brått slutt i mars i fjor. Siden den gang har pandemien fått all oppmerksomhet av både politikere og media. Pågående forskningsprosjekt innen fagfeltet ble imidlertid ikke avsluttet. De måtte bare tilpasse seg en ny tid. Men, ville det være mulig?