Blod kan telles. Egentlig er det cellene i blodet som kan telles og i før midten av 1900-tallet var dette manuelt arbeid. Tellemaskin for å telle og dimesnjonere mikroskopiske partikler gjorde arbeidet enklere. Les om Coulter counter fra Medisinsk museums samling.