På den virtuelle kongressen ‘Better Together’ ved den 11. Biennale til den «Australasian Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicine (AusACPDM)» og den 3. «International Alliance of Academies of Childhood Disability» (IAACD) kongressen som ble avholdt første uke i mars 2022, presenterte 5. års medisinstudent Thomas Evensen sin hovedoppgave om en av de mindre vanlige formene for cerebal parese (CP), såkalt dyskinetisk CP.

Medisinstudent Thomas Evensen

Presentasjonen hadde tittelen «Dyskinetic cerebral palsy in Norway: Risk factors and clinical characteristics». Dyskinetisk CP er en sjelden form for CP, som manifesterer seg med varierende grad av ukontrollerte bevegelser og tonusveksling. Presentasjonen var del av en “free paper session” om etiologi. På kongressen deltok renommerte CP-forskere fra hele verden. For presentasjonen ble Thomas belønnet med prisen for «Cerebral Palsy Alliance Research Foundation: Best Preventon and Cure paper». Han var faktisk bare ett poeng unna å vinne prisen for absolutt beste paper.

I oppgaven hadde Thomas benyttet data fra Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP), et register som drives fra Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, men som ble etablert av forskere ved NTNU, koplet med data fra Medisinsk fødselsregister for barn født i perioden 1996-2015. I alt ble det født 2495 barn med CP i denne perioden, og bare ca 7% av disse hadde dyskinetisk CP. Tidligere studier som har benyttet material fra NorCP har vist at forekomsten av CP totalt er rundt 2 per 1000 levendefødte.

Man antar i dag at de fleste tilfellene av CP hos barn født til termin skyldes skader som skjer før fødselen i den umodne hjerne. Hos barn født prematurt og som får CP, er forhold rundt fødselen (eksempelvis infeksjoner) eller like etter fødselen (eksempelvis blødninger i germinal matrix, eller iskemiske episoder i de såkalte vannskilleområdene) viktige. Thomas fant sterke holdepunkter for at dyskinetisk CP skyldes en skade som først og fremst oppstår hos barn født til termin, og at skaden skjer rundt fødselen, hos et frem til da friskt foster.

Det har i mange år foregått en heftig diskusjon internasjonalt om CP lar seg forebygge. Når Thomas ble belønnet med akkurat denne prisen («Best prevention and cure paper»), var det ikke bare fordi han hadde en «krystallklar» fremføring av innlegget, men også fordi han kunne vise til en nedgang i Norge av denne CP typen i løpet av de siste 20 årene, og at han kunne tilskrive æren for denne nedgangen til et helhetlig helstilbud som omfatter både moderne svangerskapsomsorg, fødselshjelp og nyfødtmedisin i Norge. Som kjent er Norge et av de land som har den aller laveste dødeligheten rundt fødsel og i spedbarnsalder, og et viktig nyfødtmedisinsk tiltak i Norge er innføringen av terapuetisk hypotermibehandling av nyfødte med hypokisk-iskemisk hjerneskade over hele landet fra 2007. Med andre ord er det i hvert fall noen former for CP som lar seg forebygge – et poeng vi vil tro at de som delte ut prisen la vekt på.

Skjermdump av det virtuelle konferansesenteret i Melbourne, Australia

Medforfattere av innlegget var overlege ved barne- og ungdomshabiliteringen, Sykehuset i Vestfold, Guro Andersen, som er leder av NorCP, og som har en førsteamanuensisstilling ved IKOM, NTNU, Sandra Julsen Hollung, Phd fra NTNU og helseinformatiker ved NorCP og hovedveileder, og professor emeritus Torstein Vik, IKOM, NTNU.  

Vi gratulerer Thomas så masse, og regner med at resultatene etter hvert vil bli publisert i sin helhet som en vitenskapelig artikkel i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering.