Koronarestriksjonene slipper gradvis taket, studentene er tilbake på campus, og vi ved Enhet for Helsefaglig Simulering (EHS) er godt i gang med både simuleringer og ferdighetstreninger for studentene. Vi har hatt studenter fra bachelor i sykepleie, videreutdanningene i anestesi, intensiv, operasjon og barnesykepleie innom den siste tida. Studentene har fått muligheten til å ta i bruk teoretisk kunnskap i vurderinger og behandling av pasienters tilstand. I løpet av våren venter blant annet simuleringer og ferdighetstreninger for radiograf- og vernepleiestudentene. Her er et lite innblikk i undervisningsaktivitetene vi har hatt i februar.

Studentene ved 1. år ved Bachelor i sykepleie har fått møte «Gunn» en 79år gammel dame som har hjerneslag. Her får studentene anvende kommunikasjons- og undersøkelsesteknikker, samt kliniske vurderinger ved akutt sykdom. Studentene ved 2. års bachelor i sykepleie gjennomført simulering innen psykisk helsevern, der studentene møter den selvmordsnære pasienten og pasienter med psykiske lidelser kombinert med rus. Her må studentene våge å snakke med pasienten om vanskelige temaer og å anvende kommunikasjonsteknikker og å være bevist på sine egne holdninger.

To bilder fra undervisningen: En dukke som viser en eldre dame. En ung dame /student som spiller en scene fra psykisk helse.
Til venstre: Dukka «Gunn» som er 79 år gammel med hjerneslag. Til høyre: andreårsstudentene øver på situasjoner innen psykisk helse.

Studenter på 2. året fikk også treffe «Simen» på 4 mnd med bronkiolitt og «Markus» på 6 år med allergisk reaksjon. Her fikk studentene praktisert systematisk undersøkelsesteknikk på barn, kommunikasjon i team ved akuttsituasjoner og formidling av informasjon til lege. De fikk også møte bekymrede pårørende til det syke barnet.

Simuleringsdukke som skal forestille et barn

Parallelt med dette har videreutdanningene i operasjon, anestesi og intensiv gjennomført simuleringer og ferdighetstreninger.

To bilder: 1: dukke på operasjonsbord. 2: To personer øver på HLR

Februar ble avsluttet med traumeuke arrangert av de som underviser på videreutdanningene i anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie. Her ble studentene satt sammen i grupper på tvers av utdanningene. Uken ble bygd opp med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, selvstudie, ferdighetstreninger, simuleringer og «breakout rooms».

Dukke på operasjonsbord
To bilder. 1: fire personer tår rundt en dukke som ligger i seng. 2: tre personer ser på ark og skjema sammen.

Eivind Kværnø
Eivind Kværnø
Overingeniør og intensivsykepleier | + posts