Enkelte studenter tar ikke veiledning når de er i praksisperiode. Det gjør at blant annet helsevesenet går glipp av mulig flinke medarbeidere. Derfor må også ansatte ved utdanningene ha flere veiledningsmodeller å jobbe etter. Sammen med praksisveileder på sykehuset skulle jeg veilede studenten. Vi skulle…