course-details-portlet

PED1005 - Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i vitenskapsteori, kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og statistikk. Sentralt i emnet står de ulike forskningsmetodiske tilnærminger som anvendes i pedagogikk, rådgivningsvitenskap og voksnes læring og det vitenskapsteoretiske grunnlaget de bygger på. Emnet tar for seg planlegging og gjennomføring av ulike former for undersøkelser, analyse av innsamlede og foreliggende data, samt presentasjon og rapportering av resultater ved kvalitative og kvantitative undersøkelser. I statistikkdelen legges hovedvekten på grunnleggende begreper og symboler som brukes i deskriptiv statistikk.

Læringsutbytte

Studenten:

  • skal ha grunnleggende kunnskaper i ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner og deres føringer på forskningsmetodikk.
  • skal ha grunnleggende kunnskaper om sentrale kvantitative og kvalitative forskningsmetoder som brukes innenfor fagområdene pedagogikk, voksnes læring og rådgivningsvitenskap.
  • skal ha grunnleggende kjennskap til kvalitetskriterier ved forskning og forskningsetikk ved samfunnsvitenskapelig metode.
  • skal kunne vurdere hvilke implikasjoner valg av metode har for utvalg, datainnsamlingsmetoder og analyser.
  • skal kunne forstå og kritisk vurdere og tolke andres og egen forskning, samt rapportere forskningsfunn.
  • skal kunne planlegge og gjennomføre en enkel vitenskapelig undersøkelse.

Læringsformer og aktiviteter

Opptil 3 timer undervisning pr. uke

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Til emnet er det knyttet et pensum på 500 sider.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 21.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL321 Sluppenvegen 14 1
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
SL520 Sluppenvegen 14 6
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 36
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL238 Sluppenvegen 14 3
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 05.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 5
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU