Tove Carstensen

Universitetslektor Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
73412645
Tungasletta 2, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

1.0 Fagfelt og arbeidsområde

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning Program for ergoterapeututdanning

 • Ansvar for emne Psykisk helse, aktivitet og deltakelse, forebygging, rehabilitering og behandling (HERG2003)

 • Ansvar for emne Aktivitet og deltakelse gjennom praksisstudier (HERG202P)

   

Forskning og prosjekt

 • Vurdering av terapeutstil. Self Assessment Modes Questionnaire. Samarbeidsprosjekt med HIOA v/dosent Tore Bonsaksen. Prosjektet vil undersøke hvordan ergoterapeuter og ergoterapistudenter oppfatter sin egen terapeutstil. Utvalg i Oslo og Trondheim (100 terapeuter og 100 studenter)

 • «Ergoterapeutstudenters kartlegging av kommunikasjonsferdigheter». Bruk av Assessment of Communication and Interaction Skills (ACIS) som pedagogisk virkemiddel i undervisning.

 • Deltaker i et samarbeidsprosjekt med Trondheim kommune, enhet for botiltak psykisk helse (2015). Det ble utarbeidet en veileder for ansatte: Med Brukers mestring i fokus. (24 s).

2.0 Kompetanse

 • Psykisk helse, aktivitet og hverdagsliv
 • Arbeid og psykisk helse
 • Bedringsprosesser og relasjon
 • Kommunikasjon, terapi og veiledning

 

3.0 Bakgrunn

2015                   Høgskolepedagogikk

2014                   PhD-kurs Fokusgrupper

2009-2010          Sertifisert DBT-terapeut (dialektisk atferdsterapeut)

2006-2008          Mastergrad i helse- og sosialfag. Kliniske hjelperelasjoner. Tittel: Behandling, relasjon og aktivitet. En narrativ analyse av mennesker med personlighetsforstyrrelser.  

2000-2002          Videreutdanning psykisk helsearbeid     

1998-1999          Videreutdanning veiledning og konsultasjonsmetodikk

1992-1995          Bachelor ergoterapi     

 

Yrkeserfaring

2016                    NTNU Fakultet for medisin og helsevitenskap. Universitetslektor 

2013-2015          Høgskolen i Sør Trøndelag. Høgskolelektor 

2011-2013          Napha - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Faglig rådgiver

2008-2011          PART - Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam. Spesialergoterapeut/behandler 

2003-2008          St. Olavs Hospital, psykisk helsevern. Østmarka. Spesialergoterapeut 

2001-2002          Skaun kommune. Konsulent psykisk helsearbeid 

1996-2001          Haukåsen psykiatriske sykehus. Ergoterapeut 

1995-1996          Nordlandet psykiatriske senter. Ledende ergoterapeut 

1994-1995          Brøset psykiatriske sykehus. Miljøterapeut 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Jakobsen, Klara; Carstensen, Tove. (2015) Virksomme virkemidler når unge med tegnspråk skal bistås til arbeid - en kunnskapsoversikt. 2015. ISBN 978-82-93158-28-8.
 • Jakobsen, Klara; Carstensen, Tove. (2015) Virksomme virkemidler når unge med tegnspråk skal bistås til arbeid - en kunnskapsoversikt. 2015. ISBN 9788293158288.