Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Holzapfel, Gerhard; Prot, Victorien Emile; Zhang, Zhiliang. (2019) Solid (Bio)Mechanics: Challenges of the Next Decade. 2019. ISBN 978-3-85125-704-5.

Del av bok/rapport

  • Aguilera, Hans Martin Dahl; Prot, Victorien Emile; Skallerud, Bjørn Helge; Urheim, Stig. (2019) Finite Element Analysis of a Barlow Mitral Valve: Patient Specific Geometry and Comparison With Three-Dimensional Echocardiographic Data. MekIT’19 - 10th National Conference on Computational Mechanics.
  • Liu, Xuyan; Skallerud, Bjørn Helge; Prot, Victorien Emile; Holzapfel, Gerhard. (2019) An Anisotropic Growth Model For Fibrous Tissues: Continuum Formulation and Computational Aspects. MekIT’19 - 10th National Conference on Computational Mechanics.
  • Ilseng, Arne; Prot, Victorien Emile; Skallerud, Bjørn Helge; Stokke, Bjørn Torger. (2017) Finite element simulations of the swelling of cationic hydrogels. MekIT’17 - Ninth national conference on Computational Mechanics.
  • Liu, Hongliang; Prot, Victorien Emile; Skallerud, Bjørn Helge. (2017) Tissue composition based nonlinear FEM simulation of the soft palate using patient specific 3D anatomy. MekIT’17 - Ninth national conference on Computational Mechanics.