course-details-portlet

TKT4150 - Biomekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Med utgangspunkt kontinuumsmekanikk (materialmekanikk, fluidmekanik, reologi) blir følgende sentrale områder behandlet: mekaniske egenskaper til biovæsker og faste biomaterialer, blodets reologi, blodstrømning i arterier og vener, mekanisk oppførsel til biologisk vev. Noen forelesninger vil benyttes til presentasjon av relevante forskningsaktiviteter ved NTNU. I den grad det er mulig vil også illustrerende eksempler knyttes til aktuelle forskningsaktiviteter.

Læringsutbytte

Dette emnet skal gi en grunnleggende innføring i matematisk modellering av biologiske vev og strømning i kar og ekstravaskulær væske, med hovedvekt kardiovasulære anvendelser. Læringsmålene for emnet er følgende:

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om:
Grunnleggende kontinuumsmekanikk (materialmekanikk, fluidmekanikk, reologi).
Mekaniske egenskaper til ulike biomaterialer og blod.
Strømning i arterier, vener, og ekstravaskulær væske.
Forenklede modeller av hjerte og muskler.


Teknikker: Kandidaten kan:
Regne ut spenninger og tøyninger for en hyperelastisk modell for en biologisk membrane.
Beregn veggspenninger i enkle biologiske strukturer.
Regne ut hastighetsprofil ulike blodstrømsmodeller i rette rør.
Utføre lineær bølgjesplitting for bølger i elastiske rør.
Utføre parameter estimering av modell-parametre basert på målinger og modeller.


Generell kompetanse: Kandidaten kan: Grunnleggende prinsipp i kontinuumsmekanikk. Bruke kontinuumsmekaniske analysemetoder på biomekaniske/medisinske problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, dataøvinger og obligatoriske regneøvinger hvorav 2/3 av kreves godkjent for å få adgang til eksamen. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kursets innhold vil primært hentes fra egne notater/kompendium supplert med andre skriftlige kilder etter behov.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTK4170 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Biofysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 09.12.2020 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU