course-details-portlet

KT8305 - Kontinuumsmekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Tensoranalyse i kartesiske koordinater. Kinematikk. Bevegelsesligninger. Generell spenningsanalyse. Generell deformasjonsanalyse, små og store deformasjoner, deformasjonskinematikk. Generelle prinsipper for oppbygging av konstitutive ligninger. Materialsymmetri. Isotrope og anisotrope materialegenskaper. Lineære og ikkelineære elastiske materialer. Viskoelastisitet. Hyperelastisitet. Plastisitet.

Læringsutbytte

Kandidatene skal ha kunnskap om og forståelse av det felles matematiske grunnlaget for å kunne beskrive stoffers oppførsel.

Kunnskaper:
Kandidatene skal forstå de ulike teoretiske elementene i kontinuumsmekanikken og hvordan disse anvendes på faste stoffer og væsker.

Ferdigheter:
Kandidatene skal kunne utlede og anvende ligningene i kontinuumsmekanikken innen følgende områder: Spennings- og tøyningsanalyse, deformasjonsanalyse, arbeid og energi, elastisitetsteori, viskoelastisitet, plastisitetsteori, fluidmekanikk og grunnlaget for konstitutive ligninger.

Generell kompetanse:
Kandidatene skal være i stand til å benytte kontinuumsmekanisk teoribeskrivelse i sitt arbeid med avhandlingen. De skal også være i stand til å lese vitenskapelige artikler med kontinuumsmekanisk formulering innen sitt fagområde.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Øvingene er frivillige. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 11.12.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU